logo

Vzdělávání

Poprvé v divadle

Netradiční interaktivní prohlídka s divadelním zápisníkem „Jak se dělá divadlo“ určená především dětem 1. stupně ZŠ.

Na začátku exkurze divadelním zákulisím Horáckého divadla dostane každý žáček svůj vlastní zápisník, ve kterém v průběhu prohlídky (a poté třeba i v klidu doma) plní úkoly. Tento sešit shrnuje spoustu nových informací, které se děti během své návštěvy divadla dozvěděly, zábavnou formou jim představuje vznik divadelní inscenace a různé divadelní profese, které si ostatně během exkurze vyzkoušely „na vlastní kůži“. Na exkurzi spolupracují spolu s průvodkyní (divadelní lektorkou) dva herci ze souboru HDJ, kteří s dětmi realizují jejich představu „hrdiny“ – divadelní postavy, pro kterou společně vymyslí kostým a příběh, který nakonec společně zrealizují. Součástí sešitu, se kterým děti odcházejí z divadla, je také Můj divadelní zápisník, který je vybízí k další návštěvě divadla a podněcuje k dalšímu přemýšlení o divadle.

Kontaktní osoba: Soňa Sargsyanová
email: sargsyanova@hdj.cz

3 v 1 (Tři v jednom)

Vzdělávací program zaměřený především na studenty SŠ (a žáky starších ročníku ZŠ), který vznikl v průběhu sezóny 2017/18 v rámci projektu Inkubátor Magistrátu města Jihlavy. Tento vzdělávací program spojuje tři jihlavské kulturní instituce – knihovnu, muzeum a divadlo, kde studenti pracují na jednom vybraném (regionálním) tématu.

Během jednoho vyučovacího dne studenti navštíví knihovnu, muzeum a divadlo, kde se budou zabývat daným tématem z jiného úhlu. Naučí se ověřit správnost textů, orientovat se v knihovním systému a signaturách a rozlišovat různé literární žánry, seznámí se s formální podobou citací v odborném textu. V muzeu si doplní historický kontext formou badatelského zpracování dokumentů a dobových materiálů. V divadelní dílně studenti zúročí získané informace a vytvoří dramatické etudy, které je na pozadí již získaných poznatků a faktů povedou ke spolupráci ve skupině a k vyjádření vlastních postojů a názorů na dané téma.

Cílem divadelní dílny je přivést studenty k lepšímu porozumění divadelnímu představení. Podnětem a inspirací bude vždy jedno vybrané představení z repertoáru aktuální sezóny HDJ.

Kontaktní osoba: Denisa Musilová
email: zkusebna@hdj.cz

VRÁTIT SE ZPĚT