logo

Kurzy divadelní a pohybové výchovy

Divadelní výchova

(9 - 12 let)

Kurz je určen pro ty, kteří již mají předchozí zkušenost s divadlem/performancí. Studenti pokračují v rozvíjení svých hereckých dovedností. Prohlubují si znalost jevištní řeči a pohybu, improvizace a práce s hereckým partnerem i ve skupině. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, slovní zásoby, kvalitní mluvy, empatie a komunikace. Při společné tvořivé práci se studenti seznámí se základními principy dalších divadelních disciplín jako jsou režie, dramaturgie, scénografie atd. Kurz probíhající přímo v prostorách HDJ poskytuje nejbližší a přímý kontakt s divadelní tvorbou a divadelním zákulisí.

Divadlo (9 - 12 let)
středa 17:00 - 18:30
první hodina je 9. září

Kurz vede: Michaela Mikulová
email: zkusebna@hdj.cz
stáhnout přihlášku ke kurzům v PDF

Divadelní a pohybová výchova

(9 - 12 let)

Tento kurz je úvodem do fyzického a autorského divadla. Skrze individuální a skupinovou improvizaci a hru se děti seznámí s technikami pro vytváření pohybového a dramatického materiálu – práce s hlasem, tempem, kvalitou a dynamikou pohybu, kompozicí. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, slovní zásoby, kvalitní mluvy, empatie a komunikace. V lekcích budeme také zkoumat vlastní pohybové možnosti a rozvíjet je na základě improvizace, pozorování, dialogu a práce ve skupině. Během roku se děti seznámí se základními principy performativních umění – pantomimy, tanečního divadla, nového cirkusu, činohry.

Divadelní a pohybová výchova (9 - 12 let)
pondělí 17:00 - 18:30
první hodina je 21. září

Kurz vede: Denisa Musilová a Radmila Krásenská
email: zkusebna@hdj.cz
stáhnout přihlášku ke kurzům v PDF

Divadelní a pohybová výchova (9 - 12 let)
čtvrtek 17:00 - 18:30
první hodina je 24. září

Kurz vede: Máša Hlávková a Radmila Krásenská
email: zkusebna@hdj.cz
stáhnout přihlášku ke kurzům v PDF

Kompozice a technika

(13+ let)

V tomto kurzu se studenti budou věnovat hlubšímu zkoumání současného tance, fyzického divadla a performance. Důraz je kladen na rozvíjení autorsko-choreografického uvažování a individuality. Prací v malé skupině jsou studenti vybízeni k dialogu, pozorování, překračování vlastních limitů a posilování důvěry ke svému tělu a svým rozhodnutím. Cílem kurzu není osvojení techniky, ale nalezení cesty k vlastnímu osobitému interpretačnímu projevu. Nedílnou součástí je i rozšiřování kulturního povědomí.

Kompozice a technika (13+ let)
středa 18:45 - 20:00
první hodina je 23. září

Kurz vede: Denisa Musilová
email: zkusebna@hdj.cz
stáhnout přihlášku ke kurzům v PDF

Kreativní pohyb pro děti

(5 - 6 let a 7 - 8 let)

V tomto kurzu se děti budou učit základním elementům pohybu (tělo, prostor, čas a tvar). Práce v hodinách bude rozdělena na rozvíjení improvizační techniky s předměty a na tvořivý přístup. Důraz bude kladen na formování komplexního přístupu k tvorbě skrze propojení fyzických dovedností dětí, jejich myšlení a emocí. Jednotlivé krátké choreografie a jejich opakování rozvíjí jejich paměť a tělesné dovednosti. Kurz se zaměří nejen na samostatnost v rámci tvorby, ale i na kolektivní spolupráci, která pomáhá rozvíjení sociální inteligence. Děti v tomto kurzu povedeme k vědomému používáni těla a ke kultivování pohybu.

Kreativní pohyb děti I (5 - 6 let)
úterý 15:45 - 16:45
první hodina je 22. září

Kreativní pohyb děti II (7 - 8 let)
úterý 17:00 - 18:00
první hodina je 22. září

Kurz vede: Denisa Musilová
email: zkusebna@hdj.cz
stáhnout přihlášku ke kurzům v PDF

VRÁTIT SE ZPĚT