logo

ZKUŠEBNA

foto Zkušebna foto Zkušebna

CO JE ZKUŠEBNA

Zkušebna je novým projektem Horáckého divadla v Jihlavě, které vedle své stávající umělecké činnosti vytvořilo vzdělávací platformu, jež bude plnohodnotnou součástí našeho divadla. Vychází z potřeby ustavit divadlo nejen jako instituci, která má svůj společenský význam a dopad, ale i jako prostředek vzdělávání a výchovy. Zkušebna je nedílnou součástí našeho divadla, využívá všech technických, prostorových a personálních možností Horáckého divadla a slouží k prohloubení vnímání divadla jako kolektivního performativního umění, v němž každý účastník a aktér, každý jednotlivec, má své místo a má také možnost svobodně sdělovat své myšlenky na základě hlubokého porozumění tématu, interpretovat a volně tvořit za pomoci nabytých dovedností. Naším cílem je prohlubovat znalosti o divadelním umění a komplexně rozvíjet dovednosti a talent jednotlivých účastníků. Zkušebna neslouží výhradně pro adepty uměleckých profesí a budoucí profesionály v těchto oborech. Cílem studia je komplexní rozvíjení sociálních, osobnostních, pohybových, rétorických i technických dovedností k utváření etických i estetických hodnot, a to nejen v rámci divadelních a múzických umění. Program ve zkušebně povede trojice pedagogů a profesionálů - Michaela Mikulová zaštítí divadelní výchovu, Denisa Musilová a Tomáš Rychetský dílny pohybu a tance. Zkušebna nabídne v budoucnosti i workshopy s profesionály z oblasti scénografie, hudby, nebo například režijní konzultace a setkání s renomovanými tvůrci. Neméně zajímavé budou i naše aktivity zaměřené na literaturu a poznávání vzniku divadelních inscenací a zákulisí tvorby. V případě zájmu o některé z našich kurzů, či workshopů nás neváhejte kontaktovat.

Foto a videoukázky z kurzů a závěrečného vystoupení v uplynulé sezóně 2018-2019.

Pro více informací a rezervaci místa:
Denisa Musilová, tel.: 736 166 934, email: zkusebna@hdj.cz