logo

Přehlídka divadelního dokumentu
12. - 14. 3. 2020

Vážení diváci, příznivci divadla, partneři, přátelé, kolegové.

Dovolujeme si Vás pozvat na nultý ročník Přehlídky divadelního dokumentu, která proběhne 12. – 14. 3. 2020 v Horáckém divadle v Jihlavě.

Divadelním dokumentem jsou v našem vnímání inscenace, které se odkazují ke skutečným událostem, příběhům, mapují reálná témata současného světa, nebo těží z historických faktů, přičemž vykazují uměleckou kvalitu a sílu dramatické linky. Uspořádáním Přehlídky reflektujeme mj. fakt, že vznikají v českých divadlech stále častěji, v různých podobách, pojetích i žánrech.

Divadelní dokument tvoří jakýsi protipól mediálního vnímání světa, na rozdíl od rychlého a povrchního vstřebávání informací nabízí pohled na realitu v hlubší a především v lidské rovině, poskytuje prostor pro příběh a emoce, které zpracovávané události přinášejí. Věříme, že divadelní dokument má sílu otevírat s diváky debatu o podobě umění i světa a směrovat je od pasivní konzumace k vědomému či aktivnímu přístupu.

Část autorské tvorby Horáckého divadla Jihlava se od roku 2017 vydala touto dokumentárně-dramatickou cestou, kterou považujeme za jednu z nejinspirativnějších na mapě divadelní tvorby. Přehlídka divadelního dokumentu vzniká jako logické vyústění naší vlastní tvorby, inspirující pro nás je také spojení Jihlavy i našeho divadla s dokumentem filmovým (MFDF Ji.hlava).

Tvorba divadelního dokumentu má svá specifika, jedná se výhradně o původní scénáře, jejichž příprava je díky faktické stránce náročná, v inscenačním procesu jde často o kolektivní práci, při níž jsou členové inscenačního týmu, včetně herců, více zapojeni do samotné tvorby. Angažovanost tvůrců je v samotném DNA dokudramatu.

Posláním Přehlídky divadelního dokumentu je vytvořit prostor pro prezentaci významných českých a slovenských dokumentárně-dramatických inscenací v celé šíři přístupů, žánrů a podob, v příštích ročnících se zahraničními hosty. Přinést místnímu publiku další atraktivní programovou nabídku a zároveň vytvořit platformu pro diskusi a setkávání diváků, tvůrců a odborníků.

Nultý ročník Přehlídky divadelního dokumentu je prvním pokusem osahat tento divadelní prostor, v rámci moderovaných diskusí zveme všechny příznivce divadla ke společné debatě o uváděných inscenacích, ale i o možné podobě dalších ročníků Přehlídky. Diskuse bude moderovat divadelní publicista Martin Macháček.

Přehlídku divadelního dokumentu pořádá Horácké divadlo Jihlava zřizované Krajem Vysočina za finanční podpory statutárního města Jihlava v rámci Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava.

Tým HDJ