logo

objednávka newsletterů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním emailu poskytuji souhlas k tomu, aby

Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizacese sídlem Komenského 22, 586 47 Jihlava (dále jen HDJ) zpracovávalo mé osobní údaje dle níže uvedených podmínek:

Rozsah zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty:

E-mailová adresa v případě přihlášení k odběru informací týkajících se aktivit HDJ a
jméno, příjmení, kontaktní informace (e-mailová adresa a nebo telefonní číslo) v případě zakoupení vstupenek přes internet.

Účel zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovány za účelem zasílání informací týkajících se aktivit HDJ.

Právní základ zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů). V tomto případě jsou poskytnuté osobní údaje nezbytné pro plnění účelu, tj. informování o aktivitách HDJ, k jejichž odběru se hlásíte.

Doba, po níž budou osobní údaje zpracovávány:
Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán a to kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů – paní Veronika Hájková, hajkova@hdj.cz nebo 567 161 058.

Osoby s přístupem k osobním údajům:
K osobním údajům budou mít přístup pouze pověření pracovníci HDJ. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání není uloženo zvláštním právním předpisem.

Práva související s ochranou osobních údajů:
Subjekt osobních údajů má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, opravit nepřesné údaje,nebo doplnit údaje neúplné, požadovat přístup ke svým osobním údajům, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, požadovat vymazání osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, požadovat předání poskytnutých osobních údajů a podat stížnost u orgánudozoru.

Připomínáme odkazy na některé naše dokumenty, které by Vás v této souvislosti mohly zajímat: kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/47/gdpr/.

V Jihlavě dne 25. 5. 2018

ZPĚT NAHORU