logo

Eliška Pánková (objekty) - Václav Černoch (keramika) - Lucie Doležalová (fotografie)

Diplopie

(12.10.2013 - 12.11.2013)

foto z vernisáže 1
foto z vernisáže 2

Irena Fila Wagnerová, Eliška Pánková, Lucie Doležalová a Václav Černoch

foto z vernisáže 3
foto z vernisáže 4
foto z vernisáže 5
foto z vernisáže 6
foto z vernisáže 7

VRÁTIT SE ZPĚT