logo

Jana Brtnická

Harmonie barev

(8.12.2012 - 1.2.2013)

foto z vernisáže 1
foto z vernisáže 2

autorka kreseb Jana Brtnická

foto z vernisáže 3

výstavu zahájila scénografka a vedoucí výpravy ak.mal. Irena Fila Wagnerová

foto z vernisáže 4

Ondřej Slavičinský (ZUŚ Jihlava) a Lubomír Šrubař (korepetitor HDJ) se postarali o hudební úvod

foto z vernisáže 5
foto z vernisáže 6
foto z vernisáže 7

Jana Brtnická s rodinou

foto z vernisáže 8
foto z vernisáže 9
foto z vernisáže 10

VRÁTIT SE ZPĚT