logo
foto z inscenace

Martin Františák

Poklekni před duší

989. premiéra: 15. května 2021

   

režie Martin Františák j. h.

   

Velká scéna

„„Básníci Vysočiny - Reynek, Deml, Březina, Váchal, Hejda, Renaud, Jirous... To je armáda slova, které je možno milovati. Pluk v boji o duši ze Staré říše.“

Martin Františák, režisér

Horácké divadlo pod vedením předního současného českého dramatika a režiséra Martina Františáka uvede, mj. při příležitosti nadcházejícího 80. výročí úmrtí Josefa Floriana, původní text napsaný přímo pro naše jeviště. V pokračování setkání s osobnostmi spjatými s duchem a historií našeho kraje, se tentokrát zaměříme na osobnost a dílo Josefa Floriana, jenž ve svém nakladatelství Dobré dílo ve Staré Říši soustředil na počátku 20. století neskutečné množství tvůrčí energie a vytvořil kulturní centrum, které svým přínosem a odkazem nemá v měřítku nejen našeho kraje obdoby.

Nejednoznačná osobnost Josefa Floriana, pohybujícího se na neustálé hraně bídy a kritických šarvátek, plného zarputilého odhodlání, k sobě soustředila a přitahovala tvůrčí osobnosti z řad předních (nejen) katolických překladatelů, básníků, spisovatelů a výtvarníků jako byli Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Jan Čep, Josef Váchal či Josef Čapek. Díky Florianovu úsilí se do Čech dostaly překlady soudobých světových literátů, básníků a filozofů.

Dravý a svébytný autorský rukopis Martina Františáka, autora a režiséra v jedné osobě, zpracovává dramatickou formou neoblomnou pevnost vesmíru Josefa Floriana a krajiny Staré Říše s ním spjaté, stejně jako tajemství jejich duší.

VRÁTIT SE ZPĚT