foto z inscenace

Lumír Kosař, Tereza Říhová, Jaroslav Čermák

Neuvěřitelné dobrodružství Ústavy

980. premiéra: 29. listopadu 2019

   

režie Tereza Říhová j. h.

   

Malá scéna

„Nezasahujte ničím do ústavy. Ta musí být hájena, neboť ta je jediným strážcem našich svobod.“

Abraham Lincoln

Je to základní stavební kámen právních základů naší republiky, definuje náš stát a naši pozici v něm, ale jakou pozici má tento text v našem reálném životě? Povědomí o tomto textu umožňuje rozeznávat hranice našich práv a povinností, ustanovuje právní způsob fungování světa, který nás bezprostředně obklopuje. Po čas sta let naší republiky se vyvíjí spolu s námi, někdy okolní poměry předbíhá a jindy musí dohánět. Jeho přirozenou vlastností je, že se o něj můžeme opřít, zároveň jej ale musíme ve fungování každodenně podporovat, jenže k tomu je potřeba vědět „co“ a „jak“. Vydáváme se po fantazií prokvetlé divadelní cestě k přiblížení tohoto textu, jenž je pro někoho opěrným bodem jistoty a pro jiného nikdy nepoznaným a zaprášeným totemem, který v konečném důsledku jako slunce svítí nad námi všemi.

režie Tereza Říhová (*1985)
Po maturitě na Gymnáziu Christiana Dopplera zamířila na FFUP do Olomouce, kde absolvovala magisterské studium Teorie a dějin dramatických umění a následně Speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii. Následně nastoupila na studia JAMU, kde na jaře 2016 završila svá magisterská studia režií absolventské inscenace Opičárna aneb adekvátní pocit smyslu života v Divadelním studiu Marta, kde rovněž dramaturgicky spolupracovala na inscenaci Dodo Gombára Ó, Brno!. Má za sebou režii řady studentských projektů, scénických čtení v Městském divadle Zlín, ve Východočeském divadle Pardubice, v pražské Vile Štvanice v rámci cyklu 8@8, ale také v Národním divadle moravskoslezském na jeho scéně Divadla „12“, kde inscenovala čtení textu Bohové roní slzy. Spolupracuje s divadly napříč celou republikou – v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě zinscenovala hru Teror, v Činoherním studiu v Ústí nad Labem můžete vidět její inscenaci Pinocchia, v olomouckém Divadle na cucky groteskní komedii Už nikdy sám!, či v Městském divadle Zlín, kde dříve pro velkou scénu nazkoušela pohádku Tučňáci na Arše, a kde se v její režii můžete aktuálně ponořit do Mikve.

VRÁTIT SE ZPĚT