logo

O Perníčkovi

foto ze zkoušek Zdeněk Stejskal

foto 1

První setkání s režisérem Stano Slovákem proběhlo už 21. února. Chtěl se tak seznámit s hereckým souborem.

foto 2

První čtená zkouška tak proběhla až 26. března. Do svého týmu pozval mimo jiné scénografa Jaroslava Milfajta a dirigenta Karla Albrechta.

foto 3

Svou první roli v našem angažmá zahraje nová posila Svetlana Hruškociová, čerstvá absolventa muzikálového herectví na JAMU. Dramaturgyní pohádky je Barbora Jandová.

foto 4

Kostýmní návrhy Jaroslava Milfajta.

foto 5

Jaroslav Milfajt vysvětluje, jak bude jeho scéna fungovat.

foto 6

A pak už se četla pohádka z roku 1978, kterou ovšem uvedeme v našem divadle jako českou premiéru.

foto 7

Zkouška na jevišti zleva...

foto 8

...a zprava.

foto 9

Když herci čekají, až kolegové dozkouší. Svetlana Hruškociová, Petr Soumar a nápovědka Eva Fiková.

foto 10

Režisér Stano Slovák a dirigent Karel Albrecht.

foto 11

Karel Albrecht za klavírem.

foto 12

Okamžik, kdy se režisér dopouští herecké akce, aby ho herec pochopil.

foto 13

Dobrá nálada na zkouškách se nedá přehlédnout. Stano Slovák a nápovědka Eva Finková.

foto 14

Svetlana Hruškociová

foto 15

Scéna s Myšákem Fešákem.

foto 16

Ke každé dobré pohádce patří i chvíle smutku.

foto 17

První technická zkouška 24. května.

foto 18

Inspektor jeviště Jiří Kašík.

foto 19

Režisér Stano Slovák na kontrole v malírně.

foto 20

Zatím ještě polystyrenové artefakty.

foto 21

Technická zkouška, to je taková větší skládačka podle namalovaného návrhu scénografa.

foto 22

Dalo by se tedy říci, podle návodu, jako má montovaný nábytek IKEA.

foto 23

druhá technická zkouška proběhla 28. května. Na fotce umělecký šéf HDJ Michal Skočovský, režisér inscenace Stano Slovák a Stage Manager Tomáš Rychetský.

foto 24

Už se to na jevišti rýsuje.

foto 25

Naše hostující korepetitorka Bohunka.

foto 26

„Hej, hej, každej Perníčka zná...“

foto 27

Herecká zkouška a scéna, která se právě dodělává v malírně.

foto 28

Společné souznění dirigenta a korepetitora je nutné v každém dobře odvedeném muzikálu.

foto 29

Svetlana Hruškociová a Petr Soumar.

foto 30

Ondřej Šípek a Richard Vokůrka...

foto 31

...nebo také Fešák Myšák a Perníček.

foto 32

Dirigent Karel Albrecht je, zdá se, opravdu spokojený.

foto 33

Choreografie byla svěřena Martinu Packovi.

foto 34

Kostýmní zkouška. Inspicientka Eva Finková, Svetlana Hruškociová, Richard Vokůrka, Petr Soumar, Ondřej Šípek a choreograf Martin Pacek.

foto 35

Chvilka zamyšlení pro inspicentku Evu Finkovou, Pepřenku Svetlanu Hruškociovou a Perníčka Richarda Vokůrku.

foto 36

Režisér Stano Slovák právě supluje háček ve scéně.

foto 37

V hladišti nejnetrpělivější dospělí...

VRÁTIT SE ZPĚT