logo

47. sezóna 1986-1987

foto z inscenace

Josef Bouček

Smrt v zahradě Girardinů

674. premiéra 27. září 1986

odehráno 20x

   

režie Ladislav Panovec

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Mojmír Balling

hudební spolupráce

choreografie Karel Bednář j. h.

texty písní

osoby a obsazení

de Girardin - Vladimír Kotrlík

de Girardinová - Jana Bittlová

Stanislav - Vladimír Volf

Fontain - Miloš Stránský

Maillart - Zbyněk Jirmář

Auborn - Josef Kubín / Milan Heřman

Tereza Levasseurová - Hana Červinková

Simona - Taťána Málková

André - Jiří Konečný

Michael - Ladislav Sýkora

John Bally - Zdeněk Forejt

J. J. Rousseau - Otakar Wimmer / Josef Kubín

foto z inscenace

Jiří Voskovec - Jan Werich

Kat a blázen

675. premiéra 4. října 1986

odehráno 36x

   

režie Michael Junášek

scéna Jindřich Boška

kostýmy Jindřich Boška

hudba Jaroslav Ježek

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie Karel Bednář j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Don Blasco Ibane - Pavel V. Wuršer

Don Vasco Ibayo - Petr Červinka

Rodrigo Ibayo - Ivo Hyrš

Doňa Cencepcion - Veronika Forejtová

Dolores - Miriam Chytilová

Don Cristobal Almara - Zdeněk Kozák

Juanilla - Eva Dostálová

Don Baltazar Carierra - Jiří Šebek

Gaspar Radůzo - Jaroslav Dostál

Melichar Mahuleno - Jaroslav Rava

Lid mexický - Jana Radoušová / Eva Snášelová

foto z inscenace

Alexander Vampilov

Provinční anekdoty

676. premiéra 22. listopadu 1986

odehráno 22x

   

režie Jaroslav Dostál

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Potapov - Petr Červinka

Viktorie - Eva Dostálová

Kalošin - Pavel V. Wuršer

Marina, jeho žena - Taťána Schottnerová

Kamajev - Vladimír Volf

Rukosujev - Vladimír Kotrlík

Ugarov - Petr Červinka

Ančugin - Vladimír Volf

Bazilskij - Pavel V. Wuršer

Vasjuta - Taťána Schottnerová

Chomutov - Vladimír Kotrlík

Faina - Taťána Málková

Stupak - Roman Brouček

foto z inscenace

Jean Baptiste Moliére

Jeho urozenost pan měšťák

677. premiéra 29. listopadu 1986

odehráno 32x

   

režie Ladislav Panovec

scéna Jindřich Boška

kostýmy Jindřich Boška

hudba J.F. Fischer

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie Karel Bednář j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Pan Jordán - Jaroslav Rava

Paní Jordánová - Jana Bittlová

Lucila - Miriam Chytilová

Kleont - Josef Kundera

Doriména - Veronika Forejtová

Dorant - Jiří Šebek

Mikuláška - Hana Červinková

Kilián - Josef Kubín

Učitel hudby - Zbyněk Jirmář

Učitel tance - Zdeněk Forejt

Učitel šermu - Miloš Stránský

Učitel filosofie - Milan Heřman

Krejčovský mistr - Jiří Konečný

Krejčovský tovaryš - Ladislav Sýkora

1. lokaj - Václav Šum

2. lokaj - Petr Haken

Zpěvák - Ivo Hyrš

1. zpěvačka - Eva Snášelová

2. zpěvačka - Jana Radoušová

foto z inscenace

Reginald Rose

Dvanáct rozhněvaných mužů

678. premiéra 24. ledna 1987

odehráno 22x

   

režie Vratislav Spilka

scéna Jindřich Boška

kostýmy Jindřich Boška

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Porotce 1 - Pavel V. Wuršer

Porotce 2 - Josef Kundera / Václav Šum

Porotce 3 - Josef Kubín

Porotce 4 - Jaroslav Dostál

Porotce 5 - Otakar Wimmer / Jiří Šebek

Porotce 6 - Milan Heřman

Porotce 7 - Petr Červinka

Porotce 8 - Zdeněk Forejt

Porotce 9 - Miloš Stránský

Porotce 10 - Jaroslav Rava

Porotce 11 - Vladimír Kotrlík

Porotce 12 - Vladimír Volf

Dozorce - Jiří Konečný

foto z inscenace

Frederico Garcia Lorca

Dům Bernardy Alby

679. premiéra 31. ledna 1987

odehráno 22x

   

režie Karel Palouš j. h.

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Mojmír Balling

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Bernarda - Veronika Forejtová

María Josefa - Marta Wuršerová

Angustias - Taťána Schottnerová

Magdalena - Eva Snášelová

Amélia - Bernardiny dcery - Eva Dostálová

Martirío - Jana Radoušová

Adela - Miriam Chytilová

La Poncia - Hana Červinková

Prudencia - Jana Bittlová

Děvče - Taťána Málková

1. žena - Jarmila Doležalová

2. žena - Iva Kubínová

foto z inscenace

František Hrubín

Oldřich a Božena

680. premiéra 21. března 1987

odehráno 22x

   

režie Michael Junášek

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Karel Cón

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Oldřich - Jaroslav Dostál

Jaromír - Vladimír Volf

Juta - Miriam Chytilová

Guntr - Jiří Šebek

Kochan - Miloš Stránský

Kaplan - Petr Červinka

Rada - Roman Brouček

Veliš - Jiří Konečný

Odolen - Zbyněk Jirmář

Hlava - Josef Fila

Vrah - Ladislav Sýkora

První muž - Josef Kundera

Druhý muž - Václav Šum

Bába - Taťána Schottnerová

foto z inscenace

František Ferdinand Šamberk

Jedenácté přikázání

681. premiéra 28. března 1987

odehráno 22x

   

režie Vratislav Spilka

scéna Jindřich Boška

kostýmy Jindřich Boška

hudba Bedřich Blažek

hudební spolupráce

choreografie Radmila Chmelová j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Florián Králíček - Pavel Wuršer

Veronika - Marta Wuršerová

Julie - Jana Radoušová

Jiří Voborský - Jaroslav Rava

Emma - Veronika Forejtová

Emanuel Střela - Milan Heřman

Jičínský - Vladimír Kotrlík

Beránek - Josef Kubín

Vojtěch - Ivo Hyrš

Bartoloměj Pecka - Zdeněk Forejt

Františka - Taťána Málková / Eva Snášelová

Ferdík - Petr Haken

foto z inscenace

George Bernard Shaw

Čokoládový hrdina

682. premiéra 16. května 1987

odehráno 26x

   

režie Ladislav Panovec

scéna Jindřich Boška

kostýmy Jindřich Boška

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Rajna - Eva Snášelová

Kateřina - Taťána Schottnerová

Luka - Vlasta Mrňousová

Kapitán Bluntschli - Jaroslav Dostál

Turecký důstojník - Milan Heřman

Nikola - Jiří Šebek

Major Pavlo Guberina - Vladimír Kotrlík

Major Cyril Hrsa - Vladimír Volf

foto z inscenace

Alois Jirásek

Pan Johanes

683. premiéra 23. května 1987

odehráno 32x

   

režie Michael Junášek

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Mojmír Balling

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie Karel Bednář j. h.

texty písní Ivo Fischer

osoby a obsazení

Pan Johanes - Miloš Stránský

Šmok - Petr Červinka

Zmetek - Ivo Hyrš

Tomáš - Petr Haken / Václav Šum

Kačenka - Miriam Chytilová / Taťána Málková

Hrůza Lelek - Pavel V. Wuršer

Józa Kubeček - Josef Kundera

Horník - Zbyněk Jirmář

Kořenářka - Hana Červinková

Zuzka - Jana Radoušová / Eva Dostálová

Krajánek - Jaroslav Rava

Čemerka - Josef Kubín

Salakvarda - Zdeněk Kozák

foto z inscenace

Zdeněk Kozák

O bojácném Floriánkovi

684. premiéra 20. června 1987

odehráno 39x

   

režie Vratislav Spilka

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Milan Vidlák

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie František Pokorný j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Barbora Plucárková - Jana Bittlová / Vlasta Mrňousová

Floriánek - Václav Šum

Bryndička - Milan Heřman

Rozalka - Jana Staňková

Starosta v Kvítečkově - Jaroslav Dostál

Franta Tlouk - Petr Haken

Hastrman Pantlička - Vladimír Kotrlík

Hadrpant - Ivo Hyrš

Hadrpantka - Eva Dostálová

Vesnická chasa - Andrea Bogušovská / Eva Snášelová

VRÁTIT SE ZPĚT