logo

43. sezóna 1982-1983

foto z inscenace

Pierre Aristide Breál

Velká mela

630. premiéra 2. října 1982

odehráno 21x

   

režie Michael Junášek

scéna Jindřich Boška

kostýmy Jindřich Boška

hudba Bedřich Blažek

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Ferdinand - Vladimír Volf

Josefína - Hana Červinková

César - Jan Valihrach

Francois, sedlák - Pavel V. Wuršer

Královský komisař - Miloš Stránský

Císařský plukovník - Vladimír Kotrlík

foto z inscenace

Boris Vasiljev

A zbylo jen ticho

631. premiéra 9. října 1982

odehráno 28x

   

režie Ladislav Panovec

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Mojmír Balling

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Vaskov - Jaroslav Rava

Galja Četvertaková - Jana Staňková

Líza Bričkinová - Taťána Málková

Soňa Gorvičová - Marcela Peňázová

Žeňa Komelkovová - Vlasta Mrňousová

Rita Osjaninová - Jana Bittlová

Major - Vlastimil Slezák

Kirjanovová - Taťána Schottnerová

Kvartýrská - Marta Wuršerová

Sousedka - Jarmila Doležalová

Otec Soni - Josef Kubín

Matka Soni - Vlasta Kalendová

Otec Lízy - Petr Červinka

Lovec - Jaroslav Dostál

Matka Ženi - Marie Crhová

Osjanin - František Horáček

Německý voják - Jiří Šebek

Německý voják - Jiří Konečný

Německý voják - Přemysl Přichystal

Německý voják - Ivo Hyrš

Německý voják - Miroslav Brzobohatý

foto z inscenace

Oldřich Daněk

Zpráva o chirurgii města N

632. premiéra 27. listopadu 1982

odehráno 25x

   

režie Pavel Harvánek

scéna Jindřich Boška

kostýmy Jindřich Boška

hudba Karel Cón

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Profesor - Vlastimil Slezák

Docent - Vladimír Kotrlík

Chirurg - Jaroslav Rava

Asistent - Vladimír Volf

Vrchní sestra - Jana Bittlová

Sestra - Jana Středová j. h. / Jitka Tesařová j. h.

Lékařka - Taťána Schottnerová

Ředitelka - Vlasta Kalendová

Pacientka - Vlasta Mrňousová

manžel pacientky - Jiří Šebek

Sekretářka - Marta Wuršerová

Adeptka - Taťána Málková

Sanitář - Miloš Stránský

Pacient - Jan Valihrach

foto z inscenace

Josef Kajetán Tyl

Čert na zemi

633. premiéra 4. prosince 1982

odehráno 34x

   

režie Michael Junášek

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Petr Mandel

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie Karel Bednář j. h.

texty písní Ivo Fischer

osoby a obsazení

Luciper - Petr Červinka

Kníže Krvomír - Petr Červinka

Milosta - Jana Staňková / Hana Červinková

Mefisto - Jiří Konečný

Ludimor - Jiří Konečný

Salamandr - Přemysl Přichystal / František Horáček

Kačena - Hana Červinková / Jana Staňková

Učitel - Josef Kubín / Jaroslav Dostál

Radovín - Jaroslav Dostál / Josef Kubín

Kuba - Ivo Hyrš / Miroslav Brzobohatý

Světozor - Miroslav Brzobohatý / Ivo Hyrš

Podhajský - Pavel V. Wuršer

Veronika - Marcela Peňázová

Liboryn - František Horáček / Přemysl Přichystal

Smrčka - Jaroslav Dostál / Josef Kubín

Habr - Zdeněk Dryšl

Konývka - Zdeněk Kozák

Zámecký sluha - Zdeněk Kozák

Dorota, jeho žena - Marie Crhová

Mládenec - Miroslav Brzobohatý / Ivo Hyrš

Starosta - Bohumil Černohous

Jeho žena - Jarmila Doležalová

foto z inscenace

Curth Flatow

Jak vyloupit banku

634. premiéra 29. ledna 1983

odehráno 28x

   

režie Michael Junášek

scéna Jindřich Boška

kostýmy Jindřich Boška

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Gustav Kuhne - Jan Valihrach

Erika - Jana Bittlová

Barbora - Jana Bittlová

Wolfgang - Marek Sýkora / Bedřich Musil j. h.

Wolfgang - Jiří Šebek

Kornelie - Taťána Málková

Alfréd - Martin Stránský / Václav Kozina j. h.

Alfréd - Jaroslav Rava

Willi Bottcher - Petr Červinka

Hans Bottcher - Petr Červinka

E.W.Gottschalk - Miloš Stránský

H.Ehrenreich - Bohumil Černohous

Policista - Ladislav Sýkora

foto z inscenace

Petr Ulrych - Bohum Nekolný

Nikola Šuhaj

635. premiéra 5. února 1983

odehráno 28x

   

režie Pavel Harvánek

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie Karel Bednář j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Nikola Šuhaj - František Horáček

Jura Šuhaj - Ivo Hyrš

Eržika Dračová - Marcela Peňázová

Juraj Drač - Josef Fila

Kalyna - Vlasta Mrňousová

Dračová - Vlasta Kalendová

Danilo Jasinko - Miroslav Brzobohatý

Ihnat Sopko - Jaroslav Klimeš j. h.

Adam Chrepta - Jaroslav Dostál

Vasil Derbak Derbačok - Vlastimil Slezák

Oleksa Derbaková - Marie Crhová

Vasja - Taťána Schottnerová

Jura Tokar - Vladimír Volf

Abram Beer - Pavel V. Wuršer

Herš Volf - Zbyněk Jirmář

Róza - Jana Staňková

Velitel - Vladimír Kotrlík

Svozil - Jiří Konečný

Vlásek - Josef Kubín

Kluk - Dan Svoboda

foto z inscenace

Alois Jirásek

Vojnarka

636. premiéra 26. března 1983

odehráno 38x

   

režie Ladislav Panovec

scéna Jindřich Boška

kostýmy Jindřich Boška

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Madlena Vojnarová - Taťána Schottnerová / Marcela Peňázová

Jakub Vojnar - Vlastimil Slezák / Pavel V. Wuršer

Antonín Havel - Vladimír Volf / Miroslav Brzobohatý

Havlová - Marie Crhová

Jan Hruška - Zbyněk Jirmář / Josef Kubín

Bětka - Jana Staňková

Martin - Ivo Hyrš

Drtina - Josef Kubín / Zbyněk Jirmář

Brožek - Miroslav Brzobohatý / Vladimír Volf

Hospodská - Jarmila Doležalová

Marjánka - Marcela Peňázová / Taťána Schottnerová

foto z inscenace

Carlo Terron

Polib mě, Alfréde

637. premiéra 2. dubna 1983

odehráno 20x

   

režie Miloš Stránský

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Bedřich Blažek

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie Karel Bednář j. h.

texty písní Jaroslava Bílková

osoby a obsazení

Flo-Flo - Hana Červinková

Caludine de la Cerisiere - Jana Bittlová

Lucille - Taťána Málková

Madam Fontanetová - Vlasta Kalendová / Taťána Schottnerová

Julie - Vlasta Mrňousová

Alfréd Pincon - František Horáček

Lamantille - Petr Červinka

Camaret - Jiří Konečný

Madapolan - Vladimír Kotrlík

Plukovník Latonerr - Jaroslav Rava

Charles - Jaroslav Dostál

Strážník - Jiří Šebek

Iris - Iva Kubínová

Abbé - Ladislav Sýkora

foto z inscenace

Josef Bouček

Noc pastýřů

638. premiéra 21. května 1983

odehráno 28x

   

režie Michael Junášek

scéna Jindřich Boška

kostýmy Jindřich Boška

hudba

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Jakub Jan Ryba - Jaroslav Dostál

Anna Rybová - Hana Červinková

Kašpar Zachar - Vladimír Kotrlík

František Česaný - Vladimír Volf

Tichý - Zbyněk Jirmář

Tichá - Jana Bittlová

Pavla - Jana Staňková

Pokorný - Jiří Konečný

Pokorná - Vlasta Mrňousová

Ježek - Vlastimil Slezák

Ulovec - Jiří Šebek

Ulovcová - Taťána Schottnerová

Hamplová - Marie Crhová

Kazdová - Jarmila Doležalová

Jan Malbohan - Ivo Hyrš

Kreuzenfeld - Pavel V. Wuršer

Chlapec - Martin Stránský / Dan Svoboda

foto z inscenace

Jiří Voskovec - Jan Werich

Golem

639. premiéra 28. května 1983

odehráno 34x

   

režie Ladislav Panovec

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Jaroslav Ježek

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie Karel Bednář j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Císař Rudolf II. - Miloš Stránský

Filip Lang - Petr Červinka

Jeroným Scotta - Josef Kubín

Břeněk - František Horáček

Sirael - Taťána Málková

Golem - Ladislav Sýkora

Stradová - Vlasta Kalendová

Prokop Prach - Jan Valihrach / Zdeněk Forejt

Pavel Popel - Jaroslav Rava

Kapitán císařovy gardy - Miroslav Brzobohatý / Petr Meissel

foto z inscenace

Marie Kubátová

Jak Krakonoš vedl válku

640. premiéra 24. června 1983

odehráno 33x

   

režie Michael Junášek

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Mojmír Balling

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie Karel Bednář j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Krakonoš - Vlastimil Slezák / Vladimír Kotrlík

Zaječí pantáta - Jaroslav Rava

Zaječí paňmaminka - Hana Červinková

Hastrman - Jiří Konečný

Ježibaba - Marie Crhová

Lesní žínka - Vlasta Mrňousová

Hejkal - Ivo Hyrš

Trautenberk - Jan Valihrach

Kuba čeledín - Jaroslav Dostál / Vladimír Volf

Anče - Taťána Málková

Hajný - Jiří Šebek

Harley Davidson - Zbyněk Jirmář / František Horáček

VRÁTIT SE ZPĚT