logo

22. sezóna 1961-1962

foto z inscenace

František Hrubín

Křišťálová noc

370. premiéra 23. září 1961

odehráno 32x

   

režie Karel Neubauer

scéna Jiří Mikšík

kostýmy Jiří Mikšík

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Alois Struna - Josef Klicman

Strunová - Nina Bártů

Jenda Struna - Vlastimil Slezák

Mirek - Jaroslav Konečný

Josef Struna - Jiří Hanák

Olga - Věra Joudová

Tonička - Marta Wuršerová

foto z inscenace

Milan Jariš

Boleslav I.

371. premiéra 30. září 1961

odehráno 35x

   

režie Ladislav Panovec

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Bedřich Blažek

hudební spolupráce Karel Nosek

choreografie Jiří Maršík

texty písní

osoby a obsazení

Boleslav - Milan Riehs

Václav - Alois Liškutin

Drahomíra - Marie Crhová

Bech Radslav - Alois Klejzar

Běla - Pamela Černá

Březka - Václav Antoš

Břichslav - Karel Augusta

Strážný - Mojmír Fašung

2. stařec - Zdeněk Fejfar

Bojovník - Josef Kubín

Kněz z Řezna - Pavel V. Wuršer

Mnich - Josef Doucha j. h.

Hlubka - Josef Pech

Jaroslava - Dagmar Drašarová

muž - František Bartoška j. h.

Vladislav - Josef Kubíček

Strašic - Josef Prýmek

Těpta - František Novák j. h.

Těřich - Jaroslav Milichovský j. h.

Dobeš - Zbyněk Jirmář

Bečka - Stanislav Kofroň

Posel Stodoranů - Josef Kubín

Posel císaře Otty - Bohumil Černohous

1. náčelník - Josef Doucha j. h.

2. náčelník - Zdeněk Kozák

1. kmet - Zdeněk Fejfar

2. kmet - František Bartoška j. h.

žena - Luba Willigová

1. stařec - Jaroslav Milichovský j. h.

3. stařec - Miroslav Krča

Almužník - Zdeněk Kozák

Lid - Marie Amortová / Marie Klicmanová

Lid - Božena Pavlíčková / Míla Janů

Tanečnice - Monika Hermanová

Tanečník - Jiří Maršík

foto z inscenace

František Pavlíček

Tři zlaté vlasy Děda Vševěda

372. premiéra 8. října 1961

odehráno 10x

   

režie Yvonne Zelenková

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba František Živný

hudební spolupráce Karel Nosek

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Plaváček - Vladimír Pospíšil

Uhlíř - Josef Kubín

Starý rybář - Josef Klicman

Král - Bohumil Černohous

Královna - Míla Janů

Princezna - Marie Amortová

Princ-ženich - Karel Augusta

sloužící - Zbyněk Jirmář

Posel - Alois Liškutin

Sudička - kmotra - Luba Willigová

Druhá sudička - Dagmar Drašarová

Třetí sudička - Marie Klicmanová

Převozník - Milan Riehs

Jinoch - Václav Antoš

Matka - Jarmila Doležalová

Král mrtvého města - Josef Kubíček

Děd Vševěd - Vlastimil Slezák

Stařec - Josef Prýmek

Lid z Mrtvého města - Zdeněk Kozák, Božena Pavlíčková a Tomáš Fejfar j. h.

foto z inscenace

Michail Šolochov - Jaroslav Dietl

Rozrušená země

373. premiéra 11. listopadu 1961

odehráno 22x

   

režie Yvonne Zelenková

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Davydov - Vlastimil Slezák

Nagulnov - Pavel V. Wuršer

Razmjotnov - Jiří Hanák

Kovář Šalý - Josef Prýmek

Děda Štička - Josef Klicman

Štičkova žena - Štěpánka Fousová

Luška - Marie Crhová

Lukič Ostrovnov - Milan Riehs

Lukičova žena - Marta Wuršerová

Lukičova matka - Nina Bártů

Polovcxev - Josef Kubíček

Ljaťjevskij - Jaroslav Konečný

Plukovník - Zdeněk Kozák

Varja - Pamela Černá

Varjina matka - Míla Janů

Majdannikov - Mojmír Fašung

Rykalin - Alois Klejzar

Frol - Vladimír Pospíšil

Dlouhán - Zdeněk Fejfar

Babka Loščilinka - Marie Šafaříková

Učeň v kovárně - Petr Klicman j. h.

Kolchoznice - Monika Hermanová

1. babka - Jarmila Doležalová

2. babka - Božena Pavlíčková

foto z inscenace

Josef Kajetán Tyl

Jiříkovo vidění

374. premiéra 18. listopadu 1961

odehráno 28x

   

režie Ladislav Panovec

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Josef Pech

hudební spolupráce Karel Nosek

choreografie Jiří Maršík

texty písní

osoby a obsazení

Říha + Severin - Stanislav Kofroň

Kačenka + Kristýna - Věra Joudová

Vdova Kalousová - Luba Willigová

Honza - Zbyněk Jirmář

Verunka - Marie Amortová

Jiřík + Křepinský + Šavlička + - Alois Liškutin

Kryšpín Loket - Alois Liškutin

Bohuslav - František Novák j. h.

Bonifác Bonafides - Bohumil Černohous

Efrozina - Dagmar Drašarová

Zuzana Poličanská - Luba Willigová

Poutecký + voják - Josef Kubín

Votický - Václav Antoš

Vilibald - Zbyněk Jirmář

Tanečníci - Marie Dvořáková j. h. / Alice Stránská j. h.

Tanečnice - Zezulová host Silva j. h

Blaničtí rytíři - Jan Michálek j. h. a Ladislav Sýkora

Hosté - Marie Klicmanová a Marie Hadravová j. h.

Tanečníci - Jiří Maršík a Jiří Veselý j. h.

dělník - Jaroslav Milichovský j. h.

foto z inscenace

Kimi M. Walló

Princezna se zlatou hvězdou

375. premiéra 26. listopadu 1961

odehráno 19x

   

režie Karel Neubauer

scéna Jiří Mikšík

kostýmy Jiří Mikšík

hudba Bedřich Blažek

hudební spolupráce Karel Nosek

choreografie Jiří Maršík

texty písní Rudolf Žák

osoby a obsazení

Princezna Lada - Pamela Černá / Monika Hermanová

Král Hostivít, její otec - Vlastimil Slezák

Chůva - Nina Bártů

Král Kazisvět - Mojmír Fašung

Princ Radovan - Jaroslav Konečný

Kuchař - Milan Riehs

Kuchtík - Václav Antoš

Maršálek - Vladimír Pospíšil

Hofmistr - Karel Neubauer

Princezna Florindella - Marie Amortová

Vévodkyně Glorie - Dagmar Drašarová

1.sluha - Jiří Hanák

2.sluha - Alois Liškutin

3.sluha - Josef Kubíček

Tanečníci - Zdeněk Burián j. h., Eliška Buriánová j. h., Milan Mikulášek j. h., Hana Mikulášková j. h., Milan Urban j. h. a Eva Veškrnová j. h.

foto z inscenace

Friedrich Karl Kaul

Modrá akta

376. premiéra 13. ledna 1962

odehráno 22x

   

režie Karel Neubauer

scéna Jiří Mikšík

kostýmy Jiří Mikšík

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Dr. Bergerová - Joudová obhájkyně / Drašarová Věra

Přísedící u soudu - Dagmar Drašarová / Věra Joudová

Dr. Voggenbach - Pavel V. Wuršer

Dr. Braune - František Novák j. h.

Dr. von Schlewitz - Josef Prýmek

Dr. Schott - Jiří Hanák

Ernst Schmidt - Vlastimil Slezák

Ottilie - Marie Crhová

Edwin Kowalski - Stanislav Kofroň

Karl Heinz Fielitz - Milan Riehs

Dr.Wilhelm Rundtke - Zbyněk Jirmář

Dietrich Reusch - Mojmír Fašung

Hugo Tromer - Václav Antoš

Hartmut Deters - Alois Liškutin

Zapisovatelka u soudu - Jarmila Doležalová

Soudní dozorce - Miroslav Krča

Reportéři - Josef Macek, Jan Krejčí j. h. a Štěpánka Kofroňová j. h.

foto z inscenace

Miklós Gyárfás

Nanebevzetí plukovníka Heiliga

377. premiéra 20. ledna 1962

odehráno 19x

   

režie Yvonne Zelenková

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Karel Macourek

hudební spolupráce Karel Nosek

choreografie Jiří Maršík

texty písní Oldřich Nový

osoby a obsazení

Farář - Josef Klicman

Hospodyně - Luba Willigová

Elegantní pán - Jaroslav Konečný / Josef Kubíček

Strejda Bonifác - Jaroslav Milichovský j. h.

Satan - Josef Kubíček / Jaroslav Konečný

Malíř Marius - Vladimír Pospíšil

Mladý muž Francois - Alois Klejzar

Mladá žena Lucie - Pamela Černá

Děvčátko - Monika Hermanová / Marie Amortová

Lehká dívka Kitty - Míla Janů

Starší slečna Ros - Marie - / Nina Bártů

Generál - Bohumil Černohous

Anděl - Marie Amortová / Monika Hermanová

Biskup - František Šolc

Šéfredaktor - Antonín Ondříček

Starosta - Josef Doucha j. h.

Starostová - Marta Wuršerová

Slečna Číslo - Monika Hermanová / Marie Amortová

foto z inscenace

Jean Baptiste Moliére

Jeho urozenost pan měšťák

378. premiéra 3. března 1962

odehráno 31x

   

režie Ladislav Panovec

scéna Jiří Mikšík

kostýmy Jiří Mikšík

hudba J.F. Fischer

hudební spolupráce Karel Nosek

choreografie Jiří Maršík

texty písní

osoby a obsazení

Pan Jordán - Milan Riehs

Paní Jordánová - Míla Janů

Lucila - Marie Amortová / Monika Hermanová

Kleont - Jaroslav Konečný

Doriména - Dagmar Drašarová

Dorant - Jiří Štancl

Mikuláška - Věra Joudová

Kilián - Zbyněk Jirmář

Učitel hudby - Zdeněk Kozák

Učitel tance - Josef Kubín

Učitel šermu - Vlastimil Slezák

Učitel filosofie - František Šolc

Krejčovský mistr - Jaroslav Milichovský j. h.

Krejčovský tovaryš - Jiří Maršík

Zpěvák - Vladimír Pospíšil

1. zpěvačka - Pamela Černá

Tanečníci, Turci - Marie Dvořáková j. h., Eva Veškrnová j. h., Silva Zezulová j. h., Zdeněk Burián j. h., Jan Michálek j. h., Milan Mikulášek j. h., Ladislav Sýkora, Jiří Veselý j. h. a Jiří Maršík

foto z inscenace

Romain Rolland

Přijde čas

379. premiéra 10. března 1962

odehráno 25x

   

režie Karel Neubauer

scéna Jaroslav Zapletal

kostýmy Jaroslav Zapletal

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Lord Clifford - Pavel V. Wuršer

Sir Thomas Miles - Jiří Hanák

Generál Graham - Josef Kubíček

Plukovník Simpson - Josef Klicman

Lewis Brown - Bohumil Černohous

Richard Carnby - Jaromír Crha

President jihoafrické republ. - Josef Prýmek

Cloods - Alois Klejzar

Vojín Owen - Václav Antoš

Vojín Allan - Mojmír Fašung

Vojín Ebenezzer - Stanislav Kofroň

Ital - Alois Liškutin

Seržant - Zdeněk Fejfar

1. důstojník - Oldřich Jelínek j. h.

2. důstojník - Stanislav Kofroň

Debora Erasmus de Wit - Marie Crhová

Noemi de Wit - Luba Willigová

Mrs.Isabell Simpson - Marta Wuršerová

David - Tomáš Fejfar j. h.

1. služka - Marie Šafaříková

2. služka - Jarmila Doležalová

Burská žena - Štěpán Kofroňová j. h.

Burský bojovník - Miloš Kounek j. h.

1. vojín - Josef Macek

2. vojín - Jan Krejčí j. h.

Burský zajatec - Stanislav Kofroň

foto z inscenace

Oldřich Daněk

Svatba sňatkového podvodníka

380. premiéra 21. dubna 1962

odehráno 34x

   

režie Yvonne Zelenková

scéna Jaroslav Zapletal

kostýmy Jaroslav Zapletal

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Alois Klapáček - Jiří Hanák

Erno Klapáček - Alois Klejzar

Kamila Šípková - Marta Wuršerová

Evžen Andršt - František Šolc

Magda - Luba Willigová

Milena - Monika Hermanová / Marie Amortová

Irena Věchtová - Dagmar Drašarová / Marie Amortová

Zdeněk Řepa - Bohumil Černohous

Vojta Šouflík - Milan Riehs

Hezoun - Josef Kubíček

Pan Fikrle - Jaroslav Milichovský j. h.

Pan Beran - Josef Prýmek

Alžběta Klepšová - Míla Janů

Pionýrka - Olivia Wuršerová j. h. / Alena Kratochvílová j. h.

foto z inscenace

Bertolt Brecht

Život Galileiho

381. premiéra 28. dubna 1962

odehráno 17x

   

režie Karel Neubauer

scéna Jiří Mikšík

kostýmy Jiří Mikšík

hudba Bedřich Blažek

hudební spolupráce Karel Nosek

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Demonstrátorka příběhu - Věra Joudová

Galileo Galilei - Jaromír Crha

Andrea Sarti - Josef Kubín

Paní Sartiová - Nina Bártů

Ludovico Marsili - Jaroslav Konečný

Kurátor Priuli z Padovy - Stanislav Kofroň

Sagredo - Alois Liškutin

Virginia - Pamela Černá

Federzoni - Ladislav Korbel

Dóže - Zdeněk Fejfar

1. radní - Vlastimil Slezák

2. radní - František Novák j. h.

Cosmo di Medici - Petr Tesař j. h.

Cosmo di Medici - Václav Antoš

Dvorní maršálek - Zdeněk Kozák

Filosof - Karel Neubauer

Matematik - Zdeněk Fejfar

Starší dvorní dáma - Štěpánka Fousová

Mladší dvorní dáma - Jarmila Doležalová

Tlustý prelát - Alois Liškutin

1. duchovní sekretář - Václav Antoš

2. duchovní sekretář - Mojmír Fašung

Velmi starý kardinál - Josef Klicman

Pater Christhopher Clavius - František Novák j. h.

Mnich Fulganzio - Stanislav Kofroň

Kardinál Inkvizitor - Zbyněk Jirmář

Kardinál Barberini - Pavel V. Wuršer

Kardinál Bellarmi - Vlastimil Slezák

Filippo Mucius - Zdeněk Kozák

Vanni - Josef Klicman

Vysoký úředník - Mojmír Fašung

Mnich - František Bartoška j. h.

Mniši, Kardinálové - Jan Krejčí j. h., Ladislav Sýkora, Jan Michálek j. h., Miloš Kounek j. h., Oldřich Jelínek j. h. a Josef Eder j. h.

foto z inscenace

Milan Kundera

Majitelé klíčů

382. premiéra 16. června 1962

odehráno 27x

   

režie Karel Neubauer

scéna Jaroslav Zapletal

kostýmy Jaroslav Zapletal

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Jiří Nečas - Jaroslav Konečný

Alena Nečasová - Pamela Černá / Marie Amortová

Krůta - Pavel V. Wuršer

Krůtová - Nina Bártů

Věra - Marta Wuršerová

Domovník Sedláček - Stanislav Kofroň

Domovnice - Marie Crhová

Důstojník Gestapa - Milan Riehs

Toník - Karel Neubauer

1. muž - Miloš Kounek j. h.

2. muž - Jan Krejčí j. h.

foto z inscenace

Pavel Kohout

Cesta kolem světa za 80 dní

383. premiéra 23. června 1962

odehráno 26x

   

režie Jiří Jaroš j. h.

scéna Jaroslav Zapletal

kostýmy Jaroslav Zapletal

hudba Jan Štancl

hudební spolupráce Karel Nosek

choreografie Jiří Maršík

texty písní

osoby a obsazení

Starší - Fogg - Jiří Hanák

Mladší - Paspartout - Zbyněk Jirmář

Detektiv Fix - Josef Kubíček

Vdova Auda - Dagmar Drašarová

Sluha a jiné - Bohumil Černohous

Pan Stuart a jiné - Josef Klicman

Pan Sullivan a jiné - Vlastimil Slezák

Pan Flanagan a jiné - Josef Kubín

Pan Ralph a jiné - Zdeněk Kozák

Lupič Strand a jiné - Alois Klejzar

Kosntábl a jiné - Jaromír Crha

Lord Albernale a jiné - Josef Prýmek

Žebračka a jiné - Luba Willigová

Občané, Lid, Gentlemani aj. Zdeněk Burián j. h., Marie Dvořáková j. h., Alice Stránská j. h., Jan Michálek j. h., Ladislav Sýkora, Milan Urban j. h., Jiří Veselý j. h., Silvia Zezulová j. h. a Marie Zímová j. h.

VRÁTIT SE ZPĚT