logo

18. sezóna 1957-1958

foto z inscenace

Carlo Goldoni

Hrubiáni

316. premiéra 28. září 1957

odehráno

   

režie Lola Skrbková

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Canciáno - Jiří Kabelák

Felice - Věra Čiháčková

Riccardo - Josef Doucha j. h.

Lunardo - Ferdinand Šnajberk

Margarita - Hana Bažantová

Lucieta - Věra Joudová

Simon - Zdeněk Peroutka

Marina - Luba Willigová

Maurizio - Karel Jindrák

Filípek - Jiří Olijnyk j. h.

foto z inscenace

Karel a Josef Čapek

Ze života hmyzu

317. premiéra 5. října 1957

odehráno

   

režie Ladislav Panovec

scéna Zdeněk Pavel j. h.

kostýmy Zdeněk Pavel j. h.

hudba Zbyněk Mrkos j. h.

hudební spolupráce Antonín Horák

choreografie Ludmila Richtrová j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Tulák - Vilém Pfeiffer

Pedant - Jaromír Crha

Apatura Iris - Marie Crhová

Apatura Clythia - Růžena Michalová

Felix - Jiří Hanák

Viktor - Josef Klicman

Otakar - Josef Kubíček

Chrobák - Josef Prýmek

Chrobačka - Růžena Ledvinová

Jiný chrobák - Jiří Hanák

Lumek - Jiří Prýmek

Jeho larvička - Jindra Hübnerová j. h.

Cvrček - Jaromír Crha

Cvrčková - Dagmar Drašarová

Parazit - Milan Všelicha

1. inženýr -diktátor - Josef Klicman

2. inženýr - náč.gener.štábu - Jiří Prýmek

Vynálezce - Zdeněk Kozák

Posel - Jaroslav Milichovský j. h.

generální ubytovatel - František Novák j. h.

Novinář - Milan Všelicha

radista - František Bohdal

Vojevůdce žlutých - Josef Kubíček

1. jepice - Dagmar Drašarová

2. jepice - Růžena Michalová

1. slimák - Josef Prýmek

2. slimák - Růžena Ledvinová

1. drvoštěp - Zdeněk Kozák

2. drvoštěp - František Novák j. h.

Tančí - Marie Divišová j. h., Jindra Hübnerová j. h., Jana Kolářová j. h., Viktor Sedlák j. h. a František Viktorín j. h.

foto z inscenace

Ivan Korčega

Hodinář a slepice

318. premiéra 7. listopadu 1957

odehráno

   

režie Pavel Rímský

scéna Zdeněk Pavel j. h.

kostýmy Zdeněk Pavel j. h.

hudba Bedřich Blažek

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Jurkevič - Jiří Kabelák

Lída - Marie Crhová

Dr.Karfunkel - Jiří Prýmek

Taratuta - Vladimír Mílek / František Bohdal

Čerevko - Vilém Pfeiffer

Olga - Věra Čiháčková

Hrabě Lundyšev - Karel Jindrák

Sofia - Luba Willigová / Hana Bažantová

Plukovník - Zdeněk Kozák

Poručík - Jiří Olijnyk j. h.

Důstojník - František Bohdal

foto z inscenace

Jiří Voskovec - Jan Werich

Balada z hadrů

319. premiéra 19. listopadu 1957

odehráno

   

režie Karel Nováček

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Jaroslav Ježek

hudební spolupráce Antonín Horák

choreografie Ludmila Richtrová j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Kateřina - Věra Joudová

žebračka - Růžena Ledvinová

Nezaměstnaný - Jaromír Crha

Nezaměstnaná - Marie Landová

Student - Josef Kubíček

Herec - Ferdinand Šnajberk

Hlídač - František Novák j. h.

Francois Wilon - Josef Kubíček

Purkmistr města Paříže - Ferdinand Šnajberk

Catherine de Vausselles - Věra Joudová

Mistr Filip Sermoise - Jaromír Crha

Královský prévot z Chateletu - Josef Prýmek

žebračka - Růžena Ledvinová

Šenkýřka z taverny U šišky - Marie Šafaříková

Vykladačka - Marie Landová

Georges - Zdeněk Peroutka

Jehan - Jiří Hanák

Tančí - Dagmar Drašarová, Jana Kolářová j. h. a Ludmila Richtrová j. h.

foto z inscenace

John Boynton Priestley

Inspektor se vrací

320. premiéra 11. ledna 1958

odehráno

   

režie Lola Skrbková

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Arthur Birling - Ferdinand Šnajberk

Sibyla Birlingová - Hana Bažantová

Eric Birling - Jiří Olijnyk j. h.

Gerald Croft - Vladimír Mílek

Edna - Marie Klicmanová

Inspektor Gool - Vilém Pfeiffer

Sheila Birlingová - Růžena Michalová

foto z inscenace

Johann Nepomuk Nestroy

Lumpacivagabundus

321. premiéra 18. ledna 1958

odehráno

   

režie Pavel Rímský

scéna Zdeněk Pavel j. h.

kostýmy Zdeněk Pavel j. h.

hudba Adolf Müller

hudební spolupráce Antonín Horák

choreografie Ludmila Richtrová j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Hvězdolet - Jaromír Crha

Tlustý pán - Jiří Kabelák

Kočébr - Jiří Kabelák

Dědáček, starý čaroděj - Milan Všelicha

Štěstěna - Marie Crhová

Camila - Věra Čiháčková

Milina - Věra Joudová

Laura - Libuše Kučerová j. h.

Lumpacivagabundus - Jiří Kabelák

Cmíral - Ladislav Sýkora

Pučík - Viktor Sedlák j. h.

1. rarach - Marie Divišová j. h. / Zuzana Hanáková j. h.

2. rarach - Marie Dvořáková j. h. / Eva Holzbauerová j. h.

3. rarach - Alena Chejnovská j. h. / Zdena Homolková j. h.

4. rarach - V. Vojtěchovská j. h. / Dagmar Olijnyková-Willigová

1. sluha - Karel Nováček

Tovaryš - Miroslav Krča

Motejl - Jiří Prýmek

Klížek - František Návrat

Jehlička - Josef Kubíček

Knejp - Zdeněk Peroutka

Brynda - Jiří Hanák

Hanka - Vilma Ascherlová

Kačenka - Dagmar Drašarová

Hoblinka - Josef Prýmek

Anastazie - Hübnerová Hoblinky Jindra j. h

Štrůdl - František Bohdal

Pepička - Marie Landová

Signora Palpiti - Růžena Ledvinová

foto z inscenace

George Bernard Shaw

Pygmalion

322. premiéra 1. března 1958

odehráno

   

režie Ladislav Panovec

scéna Karel Šálek

kostýmy Karel Šálek

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Paní Higginsová - Hana Bažantová

Profesor Higgins - Jiří Kabelák

Alfréd Doolittle - Ferdinand Šnajberk

Líza - Věra Joudová / Marie Landová

Paní Pearcová - Věra Čiháčková

Plukovník Pickering - Jiří Prýmek

Paní Eynsford-Hillová - Marie Šafaříková

Slečna Eynsford-Hillová - Marie Landová / Věra Joudová

Freddy Eynsford-Hill - Jiří Olijnyk j. h.

Čumil - Vladimír Mílek

Ironik - Jiří Hanák

Občané - Miroslav Krča

foto z inscenace

Gabriela Preissová

Její pastorkyňa

323. premiéra 8. března 1958

odehráno

   

režie Pavel Rímský

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Bedřich Blažek

hudební spolupráce Antonín Horák

choreografie Ludmila Richtrová j. h.

texty písní

osoby a obsazení

Stařenka Buryjovka - Marie Crhová

Laca Klemeň - Zdeněk Peroutka

Števa Buryja - Josef Kubíček

Kostelnička Buryjovka - Růžena Ledvinová

Jenůfa - Vilma Ascherlová / Dagmar Drašarová

Stárek - Vilém Pfeiffer

Rychtář - Josef Prýmek

Rychtářka - Luba Willigová

Karolka - Růžena Michalová

Selka Kolušina - Marie Klicmanová

Barena - Dagmar Drašarová / Vilma Ascherlová

Jano - Milan Všelicha

Děvčata, rekruti - Štěpánka Fousová , Marie Dvořáková j. h., František Návrat, František Krédl j. h., Jaromír Crha Viktor Sedlák j. h. a Dagmar Olijnyková-Willigová

foto z inscenace

Pavel Kohout

Taková láska

324. premiéra 3. května 1958

odehráno

   

režie Lola Skrbková

scéna Jaroslav Zbořil j. h

kostýmy Jaroslav Zbořil j. h

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Pán v taláru - Vilém Pfeiffer

Lída Matysová - Růžena Michalová

Petr Petrus - Josef Kubíček

Lída Petrusová - Marie Crhová

Milan Stibor - Jiří Kabelák / František Návrat

Stiborova matka - Luba Willigová

Tošek - Jiří Hanák

Majka - Dagmar Drašarová

Král - Jiří Frajer

Vrchní - Jiří Prýmek

Studentka - Věra Joudová / Marie Klicmanová

foto z inscenace

Josef Kajetán Tyl

Pražský flamendr

325. premiéra 8. května 1958

odehráno

   

režie Karel Nováček

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba Antonín Horák

hudební spolupráce Antonín Horák

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Vojtěch Sýžkora - Ferdinand Šnajberk

Adolf - Vladimír Mílek

Jelínek - Zdeněk Peroutka

Veronika - Růžena Ledvinová

Apolenka - Marie Landová

Jahoda - František Novák j. h.

Baron Zelnický - Jaromír Crha

Spálený - Milan Všelicha

Lískovec - Josef Doucha j. h.

Podhajský - Josef Prýmek

Filip - Jiří Olijnyk j. h.

Vdova Havrdová - Hana Bažantová

Václav - Karel Nováček

Děvečka - Věra Čiháčková / Vilma Ascherlová

foto z inscenace

Alejandro Casona

Stromy umírají vstoje

326. premiéra 14. června 1958

odehráno

   

režie Pavel Rímský

scéna Eva Milichovská - Žabská

kostýmy Eva Milichovská - Žabská

hudba

hudební spolupráce Bedřich Blažek

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Marta-Isabel - Růžena Michalová

Babička - Růžena Ledvinová

Genoveva - Marie Šafaříková

Helena - Věra Čiháčková

Felisa - Marie Landová

Mauricio - Vladimír Mílek

Pan Balboa - Josef Prýmek

Ten druhý - Jiří Kabelák

Norský pastor - Zdeněk Peroutka

Pobuda - Josef Doucha j. h.

Zloděj - Milan Všelicha

Kouzelník - Oldřich Jelínek j. h.

foto z inscenace

Alexander ml. Dumas

Dáma s kaméliemi

327. premiéra 21. června 1958

odehráno

   

režie Karel Nováček

scéna Jaroslav Zbořil j. h

kostýmy Jaroslav Zbořil j. h

hudba Bedřich Blažek

hudební spolupráce Antonín Horák

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Armand Duval - Josef Kubíček

Jiří Duval - Vilém Pfeiffer

Gaston Rieux - František Návrat

Saint Gaudons - Jaromír Crha

Hrabě de Giray - Ferdinand Šnajberk

Baron de Varville - Jiří Prýmek

Doktor - František Novák j. h.

Artur - Jiří Olijnyk j. h.

Posluha - Jiří Frajer

Marguerita Gautierová - Vilma Ascherlová

Prudence - Marie Crhová

Nanine - Dagmar Drašarová

Olympie - Luba Willigová / Marie Klicmanová

Nichette - Věra Joudová

Gustav - Jiří Hanák

VRÁTIT SE ZPĚT