logo

13. sezóna 1952-1953

foto z inscenace

Josef Kajetán Tyl

Jan Hus

253. premiéra 18. září 1952

odehráno 39x

   

režie Jiří Nesvadba

scéna František Kristin

kostýmy František Kristin

hudba Kadlec Jaroslav

hudební spolupráce Jaroslav Kadlec

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Zikmund - Jan Holubář

Václav IV. - Luděk Forétek

Žofie - Helena Šedivková

Petr Angeli - Otakar Janda

Albík z Uničova - Jaroslav Fert

Štěpán Páleč - Božidar Vostřel

Michal z Českého Brodu - Alois Bracek

Mistr Jan Hus - Václav Jeřábek

Hanuš z Chlumu - František Novák j. h.

Vok z Valdštýna - Miroslav Borský

Páter Blažej - Karel Gelnar

Markéta - Růžena Gelnarová

Lupáč - Jiří Holeček

Havlík - Václav Hladík

Šembera - Oldřich Vaverka

Háta - Zlata Jeřábková

Martin Křidýlko - Miroslav Samek

Robert - Oldřich Vaverka

Panoši, Kardinálové, Mniši - Jaroslav Fert, Luděk Forétek, Karel Gelnar, Jiří Holeček, Václav Hladík, Miroslav Samek a Miroslav Borský

foto z inscenace

Nikolaj A. Ostrovskij

Kdo hledá najde

254. premiéra 23. září 1952

odehráno 34x

   

režie Eugen Sokolovský

scéna František Kristin

kostýmy František Kristin

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Pavla Balzaminovová - Marie Šafaříková

Michajlo - Luděk Ambrož

Akulina - Růžena Ledvinová

Matrjona - Marie Chocholatá

Čebakov - Boris Dočekal

Domna Bělotělová - Luba Willigová / Věra Nováková

Anfisa Pěženová - Libuše Stojarová

Raisa - Zdeňka Černá

Chimka - Věra Nováková / Luba Willigová

foto z inscenace

Viktor M. Gusjev

Sláva

255. premiéra 7. listopadu 1952

odehráno 31x

   

režie Věra Nováková

scéna Oldřich Mimra

kostýmy Oldřich Mimra

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Marie Motylkovová - Luba Willigová

Vasilij - Miroslav Samek

Nataš - Marie Tomášová

Vladimír Medvěděv - Jan Holubář

Jelena - Helena Šedivková

Nikolaj Maják - Jaroslav Horký

Voloďa Studěncov - Lubomír Hrůza

Taras P. Očeret - František Novák j. h.

Michail M. Černych - Oldřich Vaverka

Sestra - Libuše Stojarová

Ivan - Vlastimil Slezák

Kolja - Václav Hladík

Petr - Milan Všelicha

Koljova žena - Zdeňka Černá

Reportér - Jan Kukla

foto z inscenace

František Ferdinand Šamberk

Jedenácté přikázání

256. premiéra 15. listopadu 1952

odehráno 30x

   

režie Václav Jeřábek

scéna Oldřich Mimra

kostýmy Oldřich Mimra

hudba Jiří Sternwald

hudební spolupráce Jaroslav Kadlec

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Florián Králíček - Alois Bracek

Veronika - Marie Šafaříková

Julie - Marie Chocholatá

Jiří Voborský - Luděk Forétek

Emma - Zlata Jeřábková

Emanuel Střela - Václav Jeřábek

Jičínský - Otakar Janda

Beránek - Antonín Štros

Vojtěch - Boris Dočekal

Bartoloměj Pecka - Božidar Vostřel

Františka - Růžena Gelnarová

Ferdík - Jaroslav Fert

Pepík - Luděk Ambrož

MUDr. Šťastný - Jiří Klásek j. h.

Hasič Jan - Jiří Holeček

foto z inscenace

Jaroslav Klíma

Štěstí nepadá s nebe

257. premiéra 12. února 1953

odehráno 40x

   

režie Jiří Nesvadba

scéna František Kristin

kostýmy František Kristin

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Alois Kadlec - Josef Klicman

Jan - Božidar Vostřel

Anička - Marie Tomášová

Ing. Cízl - Václav Jeřábek

Jiřina - Helena Šedivková

Jandera - Oldřich Vaverka

Hamr - Otakar Janda

Kubišta - Jan Kukla

Kudrnka - Václav Hladík

Jirkai - Lubomír Hrůza

Kučera - Alois Bracek

Davídek - Miroslav Samek

Kouba Štětka - nezjištěno

Rouček - Jan Holubář

Růžena - Marie Chocholatá

Konečný - Vlastimil Slezák

Bouša - Luděk Forétek

Roučková - Růžena Gelnarová

Kovář - Jiří Holeček

Zemanová - Zlata Jeřábková

foto z inscenace

Paul H. Freyer

Ztracená posice

258. premiéra 16. dubna 1953

odehráno 14x

   

režie Jaroslav Fert

scéna Bohumil Tůma j. h.

kostýmy Bohumil Tůma j. h.

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Helmut Fischer - Božidar Vostřel

Wolfgang Hederle - Luděk Ambrož / Alois Bracek

Jan Czimkowski - Miroslav Samek / Václav Hladík

Partyzánka - Zdeňka Černá / Marie Tomášová

foto z inscenace

Alois a Vilém Mrštíkové

Maryša

259. premiéra 3. května 1953

odehráno 40x

   

režie Eugen Sokolovský

scéna Oldřich Mimra

kostýmy Oldřich Mimra

hudba Charvát Štěpán

hudební spolupráce Štěpán Charvát

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Lízal - Josef Klicman

Lízalka - Anna Rohanová

Maryša - Věra Nováková

Rozára - Marie Beránková

Vávra - Václav Jeřábek

Francek - Luděk Forétek / Vlastimil Slezák

Horačka - Žofie Vajgarová j. h.

Strouhalka - Luba Willigová

Strouhal - Milan Všelicha

Stařenka - Marie Krpálková j. h.

Hospodský - Oldřich Vaverka

Hospodská - Marie Chocholatá

Pavel - Jan Kukla

Hrdlička - Jan Holubář

Soudní slouha - Jiří Holeček

Franěk - Boris Dočekal

Buček - Otakar Janda

Kryštof - Oldřich Vaverka

Rekrut - Jiří Holeček / Lubomír Hrůza

Rekrut - Jan Kukla

Rozsívalka - Zlata Jeřábková

Hrdličková - Růžena Gelnarová

Vojtěna a selka - Libuše Stojarová

foto z inscenace

Gabriela Zapolská

Morálka paní Dulské

260. premiéra 24. května 1953

odehráno 17x

   

režie Eugen Sokolovský

scéna Oldřich Mimra

kostýmy Oldřich Mimra

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Paní Dulská - Marie Šafaříková

Pan Dulský - Boris Dočekal

Zbyško Dulský - Luděk Ambrož

Heša - Věra Nováková

Mela - Zdeňka Černá

Juljasěvičová - Libuše Stojarová

Nájemnice - Luba Willigová

Hanka - Marie Beránková

Tadrachová - Anna Rohanová

foto z inscenace

Johann Nepomuk Nestroy

Talisman

261. premiéra 21. června 1953

odehráno 37x

   

režie Radovan Kalina /Pospíšil

scéna Luboš Vidlák

kostýmy Luboš Vidlák

hudba J.F. Fischer

hudební spolupráce Štěpán Charvát

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Titus Lišák - Božidar Vostřel

Paní z Cypřišova - Růžena Gelnarová

Ema - Zdeňka Černá / Arnoštka Mohelská

Konstance - Libuše Stojarová

Flóra - Zlata Jeřábková

Semínko - Alois Bracek

Pan Markýz - Milan Všelicha

Zátka - Josef Prýmek

Salome - Marie Tomášová / Miluše Bělohorská

VRÁTIT SE ZPĚT