logo

8. sezóna 1947-1948

foto z inscenace

Václav Kliment Klicpera

Hadrián z Římsů

169. premiéra 24. srpna 1947

odehráno

   

režie Miloš Hynšt

scéna Milan Zezula j. h.

kostýmy Milan Zezula j. h.

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Rytíř Světislav - Jan Kmuníček

Jenovefa - Marie Lišková

Ruměna - Jarmila Svobodová

Želmír - Miloš Matiášek

Soběbor - Miloš Willig

Hadrián z Římsů - Miloš Vosmanský

Jehoň - Antonín Ondříček

Lepohlav - Jaroslav Kříž

Srpoš - Oldřich Fiala

Lovci - Arnošt Willig

foto z inscenace

Milan Begovič

Srdce v bouři

170. premiéra 26. srpna 1947

odehráno

   

režie Libor Pleva j. h.

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Miroslav Brabec

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Marko - Bohumil Smutný

Olga - Eva Kubešová-Křížová

foto z inscenace

Petar Petrovič

Ta spoušť

171. premiéra 27. srpna 1947

odehráno

   

režie Eugen Sokolovský

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Miroslav Brabec

hudba

hudební spolupráce

choreografie Karel Janda

texty písní

osoby a obsazení

Stojan Marič - Jan Skopeček

Stana Maričová - Vlasta Šanová-Schönová

Marko Mavrič - Jan Holubář

Jána, Mavričová - Věra Tichánková

Nikola Jevrič - Karel Janda

Mára Jevričová - Blanka Vikusová

Pela - Luba Willigová

Cikánka - Marie Chocholatá

foto z inscenace

Marcel Pagnol - Paul Nivoix

Obchod se slávou

172. premiéra 31. srpna 1947

odehráno

   

režie Jan Kmuníček

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Miroslav Brabec

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Bachelet, otec - Antonín Ondříček

Berlureau - Karel Janda

Grandel - Jan Holubář

Hrabě de Lieuville - Jaroslav Kříž

Richebon - Ivan Hojar

Major Blancard - Jan Skopeček

Úředník prefektury - Miloš Vosmanský

Jindřich - Miloš Willig

Tajemník - Miloš Vosmanský

Sluha - Arnošt Willig

Germaine Bacheletová - Kamila Moučková-Nová

Yvona Bacheletová - Blanka Vikusová

Paní Bacheletová - Vlasta Šanová-Schönová

foto z inscenace

Francois de Curel

Nelidská země

173. premiéra 4. září 1947

odehráno

   

režie Oldřich Fiala

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Miroslav Brabec

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Pavel Parisot - Miloš Hynšt

Schreiner - Miloš Matiášek

Kamil - Zdeněk März

Viktorie - Eva Kubešová-Křížová

Pavlína Parisotová - Markéta Rauschgoldová

Anna - Věra Tichánková

Německý důstojník - Oldřich Fiala

foto z inscenace

Jean Baptiste Moliére

Lékařem proti své vůli

174. premiéra 5. října 1947

odehráno

   

režie Eugen Sokolovský

scéna Zdeněk März

kostýmy Zdeněk März

hudba

hudební spolupráce

choreografie Karel Janda

texty písní

osoby a obsazení

Géronte - Oldřich Fiala

Lucinda - Jarmila Svobodová

Leander, milenec Lucindin - Bohumil Smutný

Sganarel - Jan Skopeček

Martinka - Marie Lišková

Valér - Jaroslav Kříž

Lukáš - Miloš Vosmanský

Jakubka - Vlasta Šanová-Schönová

foto z inscenace

Míla Mellanová

Pohádky z dálného východu

175. premiéra 10. října 1947

odehráno

   

režie Jarmila Svobodová

scéna

kostýmy

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

foto z inscenace

Václav Deyl

Hřích mistra lháře

176. premiéra 12. října 1947

odehráno

   

režie Antonín Ondříček

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Miroslav Brabec

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

foto z inscenace

Julius Zeyer

Radúz a Mahulena

177. premiéra 26. října 1947

odehráno

   

režie Miloš Hynšt

scéna Milan Zezula j. h.

kostýmy Milan Zezula j. h.

hudba Suk Josef

hudební spolupráce Bohumil Bouda j. h.

choreografie Karel Janda

texty písní

osoby a obsazení

Stojmír - Jan Kmuníček

Runa - Markéta Rauschgoldová

Prija - Luba Willigová

Živa - jejich dcery - Marie Chocholatá

Mahulena - Blanka Vikusová

Radúz - Miloš Willig

Královna Nyola - Věra Tichánková

Radovid - Antonín Ondříček

Přibina - Zdeněk März

Vratko - Jan Holubář

Lid v Maguře a Tatře - Kamila Moučková-Nová a Marie Chocholatá

Družina královská - Miloš Matiášek, Karel Janda, Ivan Hojar a Oldřich Vaverka

foto z inscenace

Valentin Katajev

Milion trápení

178. premiéra 4. listopadu 1947

odehráno

   

režie Svatopluk Skopal

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Miroslav Brabec

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Ekipažev - Bohumil Smutný

Kalerija Šanová - Vlasta Schönová

Agnes - Růžena Zemanová

Michal - Miloš Vosmanský

Šůra - Jarmila Svobodová

Evžen Ananasov - Jan Skopeček

Váňa Prasátkov - Jaroslav Kříž

Prasátkov - Oldřich Fiala

Prasátková - Vlasta Šanová-Schönová

Agina Artmanová - Marie Lišková

První podnájemník - Arnošt Willig

Druhý podnájemník - Eugen Sokolovský

Listonoš - Oldřich Fiala

foto z inscenace

John Millington Synge

Hrdina západu

179. premiéra 2. prosince 1947

odehráno

   

režie Eugen Sokolovský

scéna Antonín Ondříček

kostýmy Antonín Ondříček

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Kristy Mahon - Ivan Hojar

Starý Mahon - Svatopluk Skopal

Michael James Flaherty - Jan Kmuníček

Markéta Flahertyová - Věra Tichánková

Shawn Keogh - Zdeněk März

Philly O`Cullen - Oldřich Vaverka

Jimmy Farrel - Oldřich Fiala

Vdova Quinová - Marie Lišková

Sara Transeyová - Jarmila Svobodová

Susana Bradyová - Kamila Moučková-Nová

Honora Blakeová - Marie Chocholatá

foto z inscenace

Jiří Mahen

V pasti

180. premiéra 3. prosince 1947

odehráno

   

režie Milan Ivák j. h.

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Miroslav Brabec

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Buřil - Jan Holubář

Buřilová - Blanka Vikusová

Student - Miloš Willig

První sedlák - Jan Skopeček

Emma - Vlasta Šanová-Schönová

Druhý sedlák - Miloš Matiášek

Právník - Karel Janda

Harmonikář - Antonín Ondříček

Dělník - Miloš Vosmanský

Podruh - Jaroslav Kříž

foto z inscenace

Kainar - Vavřín - Lacina

Cirkus plechový

181. premiéra 31. prosince 1947

odehráno

   

režie Eugen Sokolovský

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Miroslav Brabec

hudba Macourek Harry

hudební spolupráce Antonín Ondříček

choreografie

texty písní

foto z inscenace

Henryk Ibsen

Divoká kachna

182. premiéra 11. ledna 1948

odehráno

   

režie Miloš Hynšt

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Miroslav Brabec

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Továrník Werle - Antonín Ondříček

Gregers Werle - Karel Janda

Starý Ekdal - Jan Skopeček

Hjalmar Ekdal - Miloš Willig

Gina Ekdalová - Vlasta Šanová-Schönová

Hedvika - Jarmila Svobodová

Paní Sorbyová - Markéta Rauschgoldová

Relling - Jan Kmuníček

Molvik - Miloš Vosmanský

Graaberg - Miloš Vosmanský

Pettersen - Oldřich Vaverka

Jensen - Eugen Sokolovský

Bledý - Zdeněk März

Pán s řídkými vlasy - Jan Kmuníček

foto z inscenace

Zdeněk Vavřík

Casanova

183. premiéra 13. ledna 1948

odehráno

   

režie Svatopluk Skopal

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Miroslav Brabec

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Casanova - Jan Holubář

Hrabě - Jaroslav Kříž

Markýz - Miloš Matiášek

Myslivec - Oldřich Fiala

Hraběnka - Blanka Vikusová

Teta - Marie Lišková

Komtesa - Kamila Moučková-Nová / Luba Willigová

Komorná - Věra Tichánková

foto z inscenace

Zdeněk Němeček

Zač lidský život

184. premiéra 15. února 1948

odehráno

   

režie Miroslav Pavlovský j. h.

scéna Miroslav Brabec

kostýmy Jindřich Brabec

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Ivan Dohanič - Antonín Ondříček

Marie - Věra Tichánková

Pavla - Lída Ondříčková j. h.

Helena Guérinová - Jarmila Svobodová

Jean-Pierre Cornel - Miloš Matiášek

Iréna - Markéta Rauschgoldová

Advokát Galli - Karel Janda

Ilona - Vlasta Šanová-Schönová

Tina - Marie Chocholatá

Ilko - Jan Holubář

Demeter - Zdeněk März

Majitel pohřebního ústavu - Ivan Hojar

Kameník-sochař Benedetti - Jan Skopeček

Lékař - Svatopluk Skopal

Naddůlní Hektor - Svatopluk Skopal

Novinář - Miloš Vosmanský

Četník - Jan Kmuníček

Svědek - Jaroslav Kříž

Svědkyně Lišková Marie

foto z inscenace

Patrick Hamilton

Plynové lampy

185. premiéra 17. února 1948

odehráno

   

režie Eugen Sokolovský

scéna Antonín Ondříček

kostýmy Antonín Ondříček

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Paní Manninghomová - Blanka Vikusová

Pan Manningham - Miloš Hynšt

Rough, inspektor - Oldřich Fiala

Alžběta - Kateřina Luisa Stehlíková

Nancy - Luba Willigová

foto z inscenace

Petr Zvon

Tanec nad pláčem

186. premiéra 21. března 1948

odehráno

   

režie Miloš Hynšt

scéna Milan Zezula j. h.

kostýmy Milan Zezula j. h.

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Hrabě Richard - Jan Kmuníček

Hraběnka Anna - Markéta Rauschgoldová

Hrabě Alfréd - Zdeněk März

Markýza Silvie - Marie Chocholatá

Aristid Král - Oldřich Fiala

Rosálie - Marie Lišková

Adéla - Jarmila Svobodová

Petr - Ivan Hojar

Dr. Pysk - Jaroslav Kříž

Trdlík - Miloš Vosmanský

Barnabáš - Jan Holubář

foto z inscenace

Armano d'Usseaud - James Gow

Hluboké kořeny

187. premiéra 23. března 1948

odehráno

   

režie Svatopluk Skopal

scéna Luboš Vidlák

kostýmy Luboš Vidlák

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Honey Ternerová - Luba Willigová

Bella Charles - Věra Tichánková

Senátor Langdon - Antonín Ondříček

Genevra - Blanka Vikusová

Alice - Vlasta Šanová-Schönová

Roy Maxwell - Karel Janda

Howard Merrick - Miloš Willig

Brett Charles - Jan Skopeček

Sherif Serkin - Miloš Matiášek

Chuck Warren - Oldřich Vaverka

Bob Yzay - Svatopluk Skopal

foto z inscenace

Emanuel Bozděch

Dobrodruzi

188. premiéra 2. května 1948

odehráno

   

režie Eugen Sokolovský

scéna Miroslav Cygan

kostýmy Miroslav Cygan

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Rudolf II. - Oldřich Fiala

Adrian van Baxen - Svatopluk Skopal

Gasparo de Sopramonte - Jan Skopeček

Seraficus Longocampanus - Miloš Willig

Scarabaeus Altovillanus - Miloš Vosmanský

Christoforus Guarinonius - Ivan Hojar

Pavel Volšovský - Miloš Matiášek

Klára Javorská - Dagmar Zikánová

foto z inscenace

Wanda Wasilewská

Duha

189. premiéra 4. května 1948

odehráno

   

režie Miloš Hynšt

scéna Milan Zezula j. h.

kostýmy Milan Zezula j. h.

hudba

hudební spolupráce

choreografie

texty písní

osoby a obsazení

Kurt Werner - Karel Janda

Pusi - Jarmila Svobodová

Petr Haplík - Jan Holubář

Fedosie Kravčuková - Vlasta Šanová-Schönová

Olena - Markéta Rauschgoldová

Jevdokim - Antonín Ondříček

Olga - Věra Tichánková

Malanie Višněvová - Blanka Vikusová

Marie Čečorová - Marie Chocholatá

Osip Grochač - Jan Kmuníček

Horpina Grochačová - Marie Lišková

Pelageja Maluková - Luba Willigová

Míško - Václav Ondříček j. h.

Sergěj - Jaroslav Kříž

1. rudoarmějec - Zdeněk März

2. rudoarmějec - Bohumil Kliner j. h.

Feldwebl Zaus - Oldřich Vaverka

VRÁTIT SE ZPĚT