logo

divácká anketa Horác

28. HORÁC

Vzhledem k neúplnosti 80. sezóny kvůli nouzovému stavu v ČR a tudíž nekorektním podmínkám se vedení divadla rozhodlo nevyhlásit za tuto sezónu diváckou anketu Horác, ani Cenu odborné poroty zaštítěnou Hereckou asociací za výjimečný umělecký výkon. Jak anketa, tak ocenění odborné poroty budou pokračovat v následující sezóně.

PRAVIDLA ANKETY

HLASOVAT MŮŽE

každý návštěvník HDJ starší 15 let, který v průběhu sezony zhlédl alespoň dvě různé inscenace zařazené do tohoto ročníku ankety.

ANKETNÍ LÍSTEK

vyplňuje respondent osobně v celém rozsahu a vrací ve stanoveném termínu zpět HDJ prostřednictvím hlasovací schránky umístěné během představení ve foyeru VS, do rukou pokladní v prodeji vstupenek či uvaděček, nebo poštou.

HLASOVÁNÍ

se nesmí účastnit zaměstnanci HDJ. V každé kategorii může být označen pouze jeden titul či osobnost. Anketní lístky, které budou vyplněny v rozporu s těmito pravidly, nebudou do výsledků ankety započítány.

ANKETNÍ LÍSTKY
BUDOU SLOSOVÁNY

Tři vylosovaní hlasující, kteří správně vyplnili anketní lístek a hlasovali ve všech pěti kategoriích, vyhrávají jednu abonentní legitimaci na sezónu 2019 – 2020 ZDARMA.

UZÁVĚRKA

Vyplněný anketní lístek odevzdáte prosím do uzávěrky 30. 6. 2019.

UDÍLENÉ CENY

INSCENACE

Inscenace, která se v uplynulé sezoně nejvíce líbila.

VÝPRAVA SEZONY

Výprava k inscenaci (kostýmy a scéna), která se v uplynulé sezoně nejvíce líbila.

HEREČKA SEZONY

Nejlepší ženský herecký výkon v uplynulé sezoně.
   

HEREC SEZONY

Nejlepší mužský herecký výkon v uplynulé sezoně.
   

CENA HERECKÉ ASOCIACE

Cenu za výjimečný umělecký výkon pro interpreta, jehož vybere odborná porota.

HISTORIE VÍTĚZŮ

1. Horác

INSCENACE

Věčné magnolie

režie Jaroslav Dostál

VÝPRAVA

Nejkrásnější válka

výprava Kristina Novotná j.h.

HEREČKA

Hana Červinková

HEREC

Jaroslav Rava

53. sezóna 1992 - 1993

2. Horác

INSCENACE

Lev v zimě

režie Karel Brynda

VÝPRAVA

Kartouza parmská

výprava Kristina Novotná j.h.

HEREČKA

Hana Červinková

54. sezóna 1993 - 1994

3. Horác

INSCENACE

Květ kaktusu

režie Karel Brynda

VÝPRAVA

Veselé paničky windsorské

výprava Jiří Pitr j.h.

HEREČKA

Zdislava Bohuslavová

HEREC

Vladimír Volf

55. sezóna 1994 - 1995

4. Horác

INSCENACE

O myších a lidech

režie Michael Junášek

VÝPRAVA

Smrt v císařském domě

výprava Jiří Pitr j.h.

HEREČKA

Jana Bittlová

HEREC

Miroslav Večerka

56. sezóna 1995 - 1996

5. Horác

INSCENACE

Divotvorný hrnec

režie Michael Junášek

VÝPRAVA

Caesar a Kleopatra

výprava Miloň Kališ j.h.

HEREČKA

Zdislava Bohuslavová

HEREC

Miloš Stránský

MLADÝ TALENT

Anna Fialková

57. sezóna 1996 - 1997

6. Horác

INSCENACE

1 + 1 = 3

režie Jaroslav Dostál

VÝPRAVA

Zkrocení zlé ženy

výprava Kristina Novotná j.h.

HEREČKA

Martina Klimáčková

MLADÝ TALENT

Jakub Škrdla

58. sezóna 1997 - 1998

7. Horác

INSCENACE

Motýli

režie Karel Brynda

VÝPRAVA

Lazebník sevilský

výprava Kristina Novotná j.h.

HEREČKA

Martina Klimáčková

HEREC

Miroslav Večerka

MLADÝ TALENT

Jakub Škrdla

59. sezóna 1998 - 1999

8. Horác

INSCENACE

Sluha dvou pánů

režie Petr Žák

VÝPRAVA

Labyrint světa

výprava Kristina Novotná j.h.

HEREČKA

Martina Klimáčková

MLADÝ TALENT

Jakub Škrdla

60. sezóna 1999 - 2000

9. Horác

INSCENACE

Sen noci svatojánské

režie Milan Schejbal j.h.

VÝPRAVA

Sen noci svatojánské

výprava Miloň Kališ j.h.

HEREČKA

Martina Klimáčková

MLADÝ TALENT

Ondřej Šípek

61. sezóna 2000 - 2001

10. Horác

INSCENACE

Jeptišky

režie Bedřich Jansa j.h.

VÝPRAVA

Noc na Karlštejně

výprava Kristina Novotná j.h.

HEREČKA

Hana Briešťanská

MLADÝ TALENT

Ondřej Šípek

62. sezóna 2001 - 2002

11. Horác

INSCENACE

Kabaret

režie Bedřich Jansa j.h.

VÝPRAVA

Kabaret

výprava Martin Víšek j.h.

HEREČKA

Hana Briešťanská

MLADÝ TALENT

Hana Briešťanská

63. sezóna 2002 - 2003

12. Horác

INSCENACE

Dvouplošník v hotelu Westminster

režie Rudolf Tesáček

VÝPRAVA

Dalskabáty, hříšná ves

výprava Kateřina Baranowská j.h.

HEREČKA

Hana Briešťanská

MLADÝ TALENT

Radim Jíra

64. sezóna 2003 - 2004

13. Horác

INSCENACE

Na skle malované

režie Martin Pacek j.h.

VÝPRAVA

Kráska a zvíře

výprava Irena Wagnerová

HEREČKA

Hana Briešťanská

MLADÝ TALENT

Hana Briešťanská

SMOLNÁ HORÁKYNĚ

Martin Valouch

65. sezóna 2004 - 2005

14. Horác

INSCENACE

Jako zmoklá slepice

režie Vlastimil Peška j.h.

VÝPRAVA

Jako zmoklá slepice

scéna Ilja Hylas j.h.

kostýmy Alice Lašková j.h.

HEREČKA

Hana Briešťanská

MLADÝ TALENT

Hana Briešťanská

66. sezóna 2005 - 2006

   

   

15. Horác

INSCENACE

Donaha!

režie Milan Schejbal j.h.

VÝPRAVA

Donaha!

výprava Kateřina Baranowská j.h.

HEREČKA

Ludmila Forétková

MLADÝ TALENT

František Mitáš

SMOLNÁ HORÁKYNĚ

Petr Soumar

67. sezóna 2006 - 2007

16. Horác

 

Výsledky XVI. ročníku divácké ankety ředitel divadla anuloval.

Učinil tak z důvodu neetického jednání dvojice L.F. a J.V. tím, že ovlivňovali svoje příznivce a známé a žádali je o hlasy v jejich prospěch. Šetřením ředitel divadla zjistil, že značná část těchto respondentů V TÉTO SEZONĚ vůbec Horácké divadlo nenavštívila.

68. sezóna 2007 - 2008

   

   

   

   

   

   

17. Horác

INSCENACE

Kdyby 1000 klarinetů

režie Milan Schejbal j.h.

VÝPRAVA

Hrátky s čertem

výprava Marta Roszkopfová j.h.

HEREČKA

Anna Bazgerová

MLADÝ TALENT

Barbora Mošnová

SMOLNÁ HORÁKYNĚ

osvětlovač František Dočekal

ZLATÝ HORÁC

Miloš Stránský

69. sezóna 2008 - 2009

18. Horác

INSCENACE

My Fair Lady

režie Věra Herajtová j.h.

VÝPRAVA

My Fair Lady

scéna Nikola Tempýr j.h.

kostýmy Marta Roszkopfová j.h.

MLADÝ TALENT

Barbora Mošnová

SMOLNÁ HORÁKYNĚ

Petr Soumar

ZLATÝ HORÁC

Marie Crhová

Marta Wuršerová

70. sezóna 2009 - 2010

19. Horác

INSCENACE

Mam'zelle Nitouche

režie Milan Schejbal j.h.

VÝPRAVA

Mam'zelle Nitouche

výprava Kateřina Baranowská j.h.

HEREC

Petr Soumar

MLADÝ TALENT

Barbora Mošnová

SMOLNÁ HORÁKYNĚ

Lenka Schreiberová

ZLATÝ HORÁC

PhDr. Ladislav Panovec

71. sezóna 2010 - 2011

20. Horác

INSCENACE

Zpívání v dešti

režie Petr Palouš j.h.

VÝPRAVA

Zpívání v dešti

výprava Marta Roszkopfová j.h.

MLADÝ TALENT

Tereza Otavová

SMOLNÁ HORÁKYNĚ

Josef Fila

ZLATÝ HORÁC

Taťána Schottnerová

Michael Junášek

72. sezóna 2011 - 2012

21. Horác

INSCENACE

Přelet nad kukaččním hnízdem

režie Michal Lang j.h.

VÝPRAVA

Marie Stuartovna

scéna Pavel Kocych j.h.

kostýmy Kristina Matre Křížová j.h.

MLADÝ TALENT

Tereza Otavová

ZLATÝ HORÁC

Josef Kubín

   

   

   

22. Horác

INSCENACE

Šumař na střeše

režie Kateřina Dušková

VÝPRAVA

Král jelenem

scéna Pavel Kodeda j.h.

kostýmy Kristina Matre Křížová j.h.

HEREC

Petr Soumar

SMOLNÁ HORÁKYNĚ

Josef Stara

ZLATÝ HORÁC

Zdeněk Dryšl

23. Horác

INSCENACE

Někdo to rád horké

režie Kateřina Dušková

VÝPRAVA

Někdo to rád horké

scéna Pavel Kocych j.h.

kostýmy Kristina Matre Křížová j.h.

HEREC

Petr Soumar

SMOLNÁ HORÁKYNĚ

Anna Bazgerová

   

   

   

24. Horác

INSCENACE

Splašené nůžky

režie Kateřina Dušková

VÝPRAVA

Zvonokosy

scéna Ivo Žídek j.h.

kostýmy Roman Šolc j.h.

MLADÝ TALENT

Vladimíra Vokůrková

MALÁ THÁLIE

Vladimíra Vokůrková

   

   

   

   

25. Horác

INSCENACE

Rok na vsi

režie Michal Lang j. h.

VÝPRAVA

Adéla ještě nevečeřela

scéna Peter Janků j.h.

kostýmy Kristina Matre Křížová j.h.

HEREČKA

Tereza Otavová

MLADÝ TALENT

Richard Vokůrka

MALÁ THÁLIE

Vladimíra Vokůrková

26. Horác

INSCENACE

Černá komedie

režie Pavel Šimák

VÝPRAVA

Černá komedie

scéna Kristina Matre Křížová j.h.

kostýmy Blanka Tesařová j.h.

HEREC

Jan Burda

MLADÝ TALENT

Jan Burda

MALÁ THÁLIE

Jan Burda

   

27. Horác

INSCENACE

Šakalí léta

režie Pavel Šimák j. h.

VÝPRAVA

Šakalí léta

scéna scéna Peter Janků j. h.

kostýmy Blanka Tesařová j. h.

HEREC

Jan Burda

CENA ODBORNÉ POROTY

Zdeněk Stejskal

   

   

   

28. Horác

 

Vzhledem k neúplnosti 80. sezóny kvůli nouzovému stavu v ČR a tudíž nekorektním podmínkám se vedení divadla rozhodlo nevyhlásit za tuto sezónu diváckou anketu Horác, ani Cenu odborné poroty zaštítěnou Hereckou asociací za výjimečný umělecký výkon. Jak anketa, tak ocenění odborné poroty budou pokračovat v následující sezóně.

80. sezóna 2019 - 2020

ZPĚT NAHORU