logo

30. října 1989

do budovy divadla je naposledy vpuštěn náš fotograf

foto 02

...

foto 03

pohled z ulice Komenského

foto 04

pohled z ulice Komenského

foto 05

...

foto 06

roh ulic Komenského a Divadelní s budovou,
kde byly nájemní byty a v přízemí prodejna drogerie

foto 07

...

foto 08

hlavní vchod do divadelní budovy z ulice Divadelní, který vznikl po roce 1940

foto 09

...

foto 10

pohled do vnitřního dvorku domů ulic Komenského a Divadelní

foto 11

...

foto 12

pohled na střechy domů ulic Komenského a Křížová

foto 13

pohled na jevištní portál a proscéniové lože

foto 14

...

foto 15

pohled na jevištní portál a proscéniové lože

foto 16

štuková výzdoba portálu, v jehož středu dominovala pozlacená lyra

foto 17

foyer divadla od vstupních dveří, s diváckou šatnou (vlevo) a vchodem do kuřárny (vpravo)

foto 18

foyer divadla se vstupem do zkušebny, ve které byly k premiérám uváděny výstavy

foto 19

foyer

foto 20

vstup do Divadelního klubu

foto 21

chodba před Divadelním klubem s dveřmi do účtárny

foto 22

barový pult v Divadelním klubu

foto 23

místnost za Divadelním klubem, ve kterém v roce 1988 začalo působit "Divadlo F"

foto 24

...

foto 25

kabina osvětlovače a rozvodné skříně

foto 26

...

foto 27

pohled na jevištní technologii tahů

foto 28

orchestřiště