logo

květen 1945

Horácké divadlo se po vystupování v divadelních sálech měst Vysočiny natrvalo stěhuje do budovy Městského divadla v Jihlavě.

foto 01

původní průčelí budovy s požárním schodištěm