logo

Jihlavská divadelní tradice od roku 1512

1512

Záznam o prvním divadelním představení vpodání studentů městské školy.
 

1561

Zřízení vyššího gymnázia znamená rozkvět studentského divadla s vrcholem v 90. letech tohoto století.
 

1652

Založeno jezuitské gymnázium, jehož žáci byli také náruživými divadelníky. Z jejich her se však vytratila jistá renesanční volnost, protože divadelní hry sloužily cílevědomé propagaci katolických dogmat. Jezuitské divadlo se stávalo složkou okázalých náboženských slavností a jednou ze zbraní protireformace, ať již v Jihlavě samé nebo v okolí – Brtnici, Polné či Německém Brodě.

1727

Studentská divadelní představení hrána v divadelním sále ve třetím poschodí gymnázia v Hluboké ulici (dnešní Městská knihovna, č. popisné 109, č. orientační 1).

1740

Divadelní sál v Hluboké ulici slouží i jiným složkám divadelního života. Z tohoto roku je doloženo pořádání opery.
Po roce 1750 se zde divadlo hrálo pravidelně.

1768

Byly veškeré studentské divadelní produkce zakázány státními úřady pro nežádoucí úniky od vzdělávací činnosti.

1792

Novým stánkem divadla se stává upravený bývalý špitální kostelík sv. Alžběty
(dnešní ulice Komenského 29).

1825

Divadlo se hraje ve větším sále ve 2. poschodí tehdy proslulého hostince „U tří knížat“ (Masarykovo nám. 44). Divadlo se také hrálo v hostinci „U železné dráhy“ pod hradbami (Březinovy sady 27).

1840

První doložené divadelní představení v češtině. 3. března v sále „U tří knížat“ odehrála společnost M. Saydlerové Štěpánkovu hru „Čech a Němec“.

1849

Varšavský rodák Johan Okonski, výrobce kovového zboží, koupil zchátralou budovu někdejšího konventního kostela kapucínů sv. Františka. K velkému překvapení jihlavské veřejnosti záhy změnil svůj původní úmysl využít ji pro podnikatelské účely a rozhodl postavit na jejím místě konečně důstojný divadelní stánek pro tehdy 21.000 město.

1850

23. února
bylo vydáno stavební povolení.

16. listopadu
bylo na svou dobu moderně vybavené divadlo slavnostně otevřeno představením veselohry F. von Elscholze „Výchovné metody“.

17. listopadu
navštívilo divadlo 1.300 diváků, z nichž 700 se mačkalo na galerii a vyzkoušelo tak dokonale její nosnost.

1865

Budovu divadla kupuje město za 14.000 zlatých a celá další léta tuto budovu provozuje.
Dřevěné nosné sloupy lóží a galerií byly nahrazeny železnými.

1866

6. listopadu
navštívil veseloherní představení v Městském divadle císař František Josef I. Traduje se, že oproti svým zvyklostem vydržel na představení až do konce.

1870

Zavedeno plynové osvětlení.

13. října v Městském divadle bylo první veřejné vystoupení devítiletého Gustava Mahlera. Podle jeho slov měla produkce jeden nedostatek – nekvalitní klavír.

1881

Vybudování nouzových východů a vnějšího požárního schodiště.
 

1891

Byl do budovy divadla zaveden vodovod.
 

1892

Byl instalován elektrický požární hlásič.
 

1908

Zavedeno elektrické osvětlení.
 

1933

Zřízeno ústřední vytápění.
 

1940

Zásadní změna do vzhledu jihlavské divadelní budovy. Podle návrhu brněnského architekta E. Lea, mírně ovlivněného funkcionalismem, byl zrušen vchod z Komenského ulice a byla vybudována nová vstupní hala z Divadelní ulice se zkušebnou, kanceláří a dílnami. Současně byl na protější straně ulice postaven sklad kulis.

ZPĚT NAHORU