logo

Historie divadla od roku 1940

1939

Koncem roku se uskutečnily první porady skupiny nadšenců, které pak v následujících měsících pokračovaly v Jihlavě, Německém Brodě a Velkém Meziříčí a byly prvním impulsem ke vzniku české divadelní scény na Vysočině.

1940

Na konci srpna vzniká akční výbor, který zahajuje praktické kroky ke zřízení divadla. Značné potíže byly se získáním koncese na jeho provozování. Nakonec se podařilo získat majitele koncese Rudolfa Nádheru.

12. září
s ním byla uzavřena smlouva, která jej učinila prvním ředitelem.

18. října
premiérou Vrchlického hry „Soud lásky“ byla oficiálně zahájena činnost Horáckého divadla v Národním domě v Třebíči.

1944

1. září
je vrámci totaleinsatzu Horácké divadlo německými okupačními úřady uzavřeno.

1945

květen
Horácké divadlo se po vystupování v divadelních sálech měst Vysočiny natrvalo stěhuje do budovy Městského divadla v Jihlavě.

1952

červenec
Je zahájena rekonstrukce hlediště divadla.

1989

31. října
byla inscenací hry „Jak přišla basa do nebe“ uzavřena divadelní budova. Začíná tak postupné „odstrojování“ divadelní budovy a přípravy na plánovanou rekonstrukci.

30. října
do budovy divadla je naposledy vpuštěn náš fotograf.

17. listopad
Po tomto datu vstupuje divadlo do stávky a těžiště svého působení přenáší do náhradního prostoru v divadle Na Kopečku, v areálu psychiatrické léčebny.

1990

Demoliční práce, které předcházely plánované rekonstrukci podle návrhu arch. Sedláka,
byly zastaveny.

1992

16. března
položení základního kamene. Začíná nová etapa výstavby komplexu divadelních budov. Vítězný návrh kolektivu autorů ve složení: ing.akadem.arch. Václav Králíček, ing.arch. Vladimír Krátký, ing.arch. Tomáš Brix, Miroslav Melena a Jan Vančura začala realizovat jihlavská stavební firma PSJ spol. s.r.o., jako generální dodavatel stavby. Generálním projektantem stavby je VPÚ DECO Brno. Generálním investorem stavby je Okresní úřad v Jihlavě, jako zřizovatel HD Jihlava.

1993

Miloš Stránský, ředitel divadla, vyhlašuje první ročník divácké ankety „Horác“ za sezónu 1992-93.

11. září
Umělecký soubor divadla zajíždí do Holandska a v Purmerendu se představuje místnímu publiku hudební komedií „Nejkrásnější válka“, ve které je mluvené slovo v němčině a pěvecké pasáže jsou v češtině. (S touto inscenací divadlo také hostuje v Německu: 19.9.1993 – Roding, 4.11.1993 – Furth in Wald, 3.3.1994 – Geseke a 4.3.1994 – Delbrück.) Výtěžek z tohoto představení si soubor odváží jako příspěvek na výstavbu divadla.

1995

31. května
celkové náklady na výstavbu divadla dosáhly částky 141 000 000,00 Kč.

23. června
odehrána inscenace „Sto dukátů za Juana“, jako poslední představení HDJ v náhradním prostoru v divadle Na Kopečku.

1. července
se soubor divadla stěhuje do nové budovy.

13. září
Slavnostní předání symbolického klíče od nové budovy divadla.

7. října
První představení v nové budově divadla. Dramatik Josef Bouček pro tuto příležitost napsal divadelní hru „Smrt v císařském domě“. Do hlavní role Císaře Zikmunda obsadil režisér Karel Brynda hostujícího herce Bořivoje Navrátila.

18. října
„Setkání generací“ - slavnostní večer k 55ti letům trvání Horáckého divadla.

20. října
Slavnostní zahájení provozu nové budovy Horáckého divadla Jihlava.

1996

7. března
Horácké divadlo Jihlava navštívil prezident ČR pan Václav Havel.

2000

21. října
„Setkání generací“ - slavnostní večer k 60ti letům trvání Horáckého divadla.

2007

21. ledna
převzetí diplomu ČESKÉHO DIVADLA za divácky nejúspěšnější hudební inscenaci Na skle malované v XI. ročníku přehlídky.

2008

září
Výsledky XVI. ročníku divácké ankety Horác ředitel divadla anuloval. Učinil tak 18.8.2008 z důvodu neetického jednání dvojice L.F. a J.V. tím, že ovlivňovali svoje příznivce a známé a žádali je o hlasy v jejich prospěch. Šetřením ředitel divadla zjistil, že značná část těchto respondentů V TÉTO SEZONĚ vůbec Horácké divadlo nenavštívila.

2010

18. října
„GALAVEČER 70 LET HDJ“ - slavnostní večer k 70ti letům trvání Horáckého divadla a vyhlášení výsledků divácké ankety Horác za sezonu 2009 - 2010. Večerem provázel ředitel divadla Josef Fila a herec Zdeněk Stejskal.

2011

20. března
HD Jihlava a vznikající Společnost Luboše Hrůzy o. s. uspořádaly na Malé scéně, při příležitosti ukončení výstavy scénografie Luboše Hrůzy, setkání s hercem a režisérem Janem Kačerem a herečkou Evou Bryndovou-Kaplerovu. Přítomen byl také norský velvyslanec Jens Eikaas, jehož účast na setkání byla motivována také nominací Luboše Hrůzy na Cenu města Jihlavy. Nedělní odpoledne, po návštěvě Galerie v Suterénu HDJ, skončilo promítáním záznamu inscenace „Mandragora“ Činoherního klubu, v režii Jiřího Menzela, z roku 1965.

2015

1. srpna
Novým ředitelem Horáckého divadla v Jihlavě se stal Ondrej Remiáš. Rodák ze slovenských Nových Zámků vystřídal dosavadního ředitele Josefa Filu, který odešel do důchodu.

17. října
„75 LET HDJ“ - slavnostní večer k 75. narozeninám Horáckého divadla. Večerem provázeli herci našeho souboru. Součástí oslav byla také výstava v Oblastní galerii Jihlava, jejímž kurátorem byl herec Zdeněk Stejskal.

2017

21. prosince
Slavnostní otevření nově rekonstruovaného prostoru. Z původní restaurace Premiéra vznikla naše Zkušebna a ze spodních komerčních prostorů vznikla Divadelní kavárna a nová Pokladana pro diváky.

ZPĚT NAHORU