logo

Putování za Rozumem

aneb Druhé Pohádkové čtení na schodech (23. 11. 2019)

foto 1

Při letošním Pohádkovém čtení na schodech plujeme po mořích do různých koutů světa nejen za pohádkami. Hledáme totiž poklady, které se budou hodit našemu divadlu při oslavách 80 narozenin.

foto 2

Druhá plavba proto hledala Rozum v různých zámořských pohádkách.

foto 3

Sobotní pohádkové čtení pro celou rodinu připravili herci Ondřej Šípek a Stanislav Gerstner.

foto 4

Jedna z cest nás zavedla do Ingušska, na dnešní území Arménie.

foto 5

Pohádka byla o šajtanech, což jsou ingušští čerti.

foto 6

Na závěr cela výprava vyplula do Ameriky kolem sochy Svobody.

foto 7

Ondřej se Standou nám přečetli pohádku O skřítkovi, který chtěl být velký.

foto 8

A nebyli v tom sami. Při čtení pomohli i dobrovolníci z řad dětí.

foto 9

Rozum jsme zdárně našli a vrátili se zase zpět.

foto 10

14. prosince vyplouvá náš pohádkový koráb hledat Štěstí. V tom nám pomohou další námořníci z řad herců, příště to budou Jakub Škrdla a Honza Burda. Tak zatím „Ahoooj!“

VRÁTIT SE ZPĚT