logo

Jak šel čas s Popelem a pálenkou

aneb Průřez zkouškami chystané premiéry (23. 1. 2018)

foto 1

První čtená zkouška a režisér Karel Brynda.

foto 2

Hlavní roli zkouší Eva Kaplerová, pro kterou bude představení zároveň beneficí k životnímu jubileu.

foto 3

Aranžovací zkoušky. Eva Kaplerová a Anna Bazgerová.

foto 4

Nejprve je třeba si říct, odkud kam kdo jde a co tam bude dělat.

foto 5

Zkoušky mezi Vánocemi a Novým rokem probíhaly v kulisách představení Cesta k Betlému.

foto 6

V lednu se už zkoušelo v plném nasazení a pilovaly se situace.

foto 7

Richard Vokůrka, Michaela Kotěrová, Vladimíra Vokůrková a režisér Karel Brynda.

foto 8

Zkouška z pohledu reflektorů Malé scény.

foto 9

Inspicientka a zároveň nápověda představení Gabriela Schottnerová.

foto 10

Poprvné ve scéně a v závalu připomínek pomalu se hroutící Eva Kaplerová.

foto 11

Režisér Karel Brynda, Michaela Kotěrová, Vladimíra Vokůrková a Milan Šindelář.

foto 12

Technická, osvětlovací a kostýmová zkouška v jeden den.

foto 13

Eva Kaplerová poprvé ve svém kostýmu, který je třeba ještě doladit podle představ režiséra Karla Bryndy a kostýmní výtvarnice Kristiny Matre Křížové.

foto 14

Eva Kaplerová v doladěném kostýmu spolu s Annou Bazgerovou během právě probíhajících generálek. Premiéra je již tuto sobotu!!!

VRÁTIT SE ZPĚT