logo

Začali jsme zkoušet třetí inscenaci letošní sezóny

aneb Bůh je žena, hra která vznikne pro naše divadlo (11. 10. 2017)

foto 1

První čtená zkouška na inscenaci Bůh je žena. Dramaturgyně divadla Barbora Jandová představila inscenační tým.

foto 2

Zleva kostýmní výtvarnice Lucie Sedláková, autor scénáře Jan Kačena, spoluautorka a režisérka Kateřila Loly Lolyová a dramaturg Jaroslav Čermák ml.

foto 3

Na herce čeká trochu netradiční práce, neboť scénář, jehož základy už sice jsou, bude vznikat až ve spolupráci s hereckým souborem během práce. A tak bylo nejprve nutné seznámit se s hlavním tématem inscenace, aby všichni věděli, co je čeká za práci.

foto 4

Na Malé scéně vznikl improvizovaný kinosál. Promítal se film, jehož "kostra" se stane "páteří" naší inscenace.

foto 5

Po promítání pak nastala debata o daném tématu, která teď bude pokračovat až do samotné premiéry, a možná ani nikdy neskočí... Je Bůh žena?

foto 6

Následující den dramaturg Jaroslav Čermák ml. hercům přečetl texty, kterými se inscenační tým inspiroval ve svém scénáři. Ten ovšem ještě nikdo z herců záměrně nemá.

foto 7

Režisérka Kateřina Loly Lolyová představila scénografa Matěje Sýkoru, který byl v době první čtené zkoušky v dílnách divadla.

foto 8

Matěj Sýkora odprezentoval svůj návrh scény, který vychází pouze z tématu hry a nikoli ze scénáře, jak bývá zvykem. Opravdový scénář totiž teprve vznikne...

foto 9

Se stejným problémem se musela potýkat také Lucie Sedláková při tvorbě kostýmných návrhů, které následně odprezentovala. I ona hercům ukázala hlavně inspiraci, ze které vycházela.

foto 10

Nyní už mají všichni dostatek informací a podnětů, takže tvůrčí činnost začne novým týdnem.

VRÁTIT SE ZPĚT