logo

BLÍŽÍ SE POSLEDNÍ PREMIÉRA ABONENTNÍHO CYKLU

aneb Průřezem zkoušek inscenace Hra snů - 10. 5. 2017

foto 01

První čtená zkouška 21. března 2017.

foto 02

Režisér inscenace Zbyněk Srba představuje scénu výtvarníka Petra Kastnera. Vlevo kostýmní výtvarnice Kateřina Hájková.

foto 03

Celé obsazení si prohlíží kostýmní návrhy.

foto 04

Aranžovací zkoušky.
Scéna třetí.

Režisér Zbyněk Srba
Stanislav Gerstner
Lucie Sobotková

foto 05

Režisér inscenace Zbyněk Srba.

foto 06

Projížděcí zkoušky, tak zvané "projížděčky". To znamená "sjet scénu bez zastavení režisérem".

foto 07

Básník Jan Burda a Agnes, dcera boha Indry, Tereza Otavová.

foto 08

Choreografka Hana Halberstadt.

foto 09

Ta měla na starost choreografii, ale i pohybovou spolupráci.

foto 10

Poprvé projíždíme druhou polovinu hry. Tomu říkáme: "projížděčka druhé půlky". A samozřejmě, že je třeba ještě mnoho věcí ujasnit.

foto 11

Technická a osvětlovací zkouška proběhla 2. května.

inspicientka představení Eva Finková

foto 13

Technika si musí udělat značky, aby světla byla vždy na svém místě a svítila tam, kam mají.

foto 12

Nedílnou součástí scénografie k této inscenaci je videoprojekce. Scénograf Petr Kastner řeší směr dataprojektoru s Martinem Studeckým, který všechny projekce připravoval.

foto 14

Po několikahodinové práci při technické a osvětlovací zkoušce inspicientka Eva Finková a Pavel Severin. To jeho skupina technikářů bude zodpovědná za všechny přestavby.

VRÁTIT SE ZPĚT