logo

KABARET Z LÁGRU V OBRAZECH

aneb Průřez zkoušek chystané sobotní premiéry - 2. 2. 2017

foto 01

První čtená zkouška nezačala u stolu, jak tomu vždy bývá. Začala nasednutím do autobusu...

foto 02

Dojeli jsme až do Terezína, tam jsme hru poprvé přečetli. Přesně na místě, kde se hrával kabaret za doby fungování židovského ghetta, na místě, kde se odehrává děj chystané inscenace.

foto 03

Příští den jsme měli možnost projít si celý Terezín, včetně Malé pevnosti, spolu s průvodcem.

foto 04

Třetí den jsme zase zpět v našem divadle pokračovali v započaté práci.

foto 05

A když kabaret, tak také hudba, kapela a písně. Za klavírem sedí skladatel Jakub Kudláč, autor hudby. Slova, která zhudebnil, jsou autentické texty, pocházející právě z terezínského kabaretu.

foto 06

Zkoušelo se opravdu naplno. Dokonce i v místě, kde má zkušebna teprve vzniknout. V místě bývalé restaurace Premiéra.

Práce na úpravě textu, na fotografii Josef Kundera a Richard Vokůrka.

foto 07

Richard Vokůrka jako Impresário a Ďábel.

foto 08

Technická zkouška proběhla 23.ledna. Na fotografii "zátěžová zkouška" na třímetrovém skokanském můstku, zkouší sám scénograf Pavel Kocych.

foto 09

Šéf naší techniky Jiří Kašík st. a část skupiny technikářů Pavla Severína, jmenovitě Pavel Nešpor a Pavel Severín osobně.

foto 10

Na fotografii zachycený moment, kdy se snaží všichni vyřešit nějaký technický problém. Kromě režisérky Kateřiny Duškové, také inspicient Petr Pazourek na barové židličce a zbytek "party" Pavla Severína.

foto 11

V odpoledních hodinách až do večera pak probíhala osvětlovací zkouška.

Pohled z jeviště...

foto 12

...a pohled z hlediště.

Už tuto sobotu, 4.února v 19 hodin!

VRÁTIT SE ZPĚT