logo

3100°C MÉ KRVE

aneb Zkoušíme první dokudrama na Malé scéně - 21. 1. 2017

foto 01

Otevřít naši Malou scénu divadelnímu dokumentu je naším dlouhodobým záměrem. První autorská inscenace v tomto žánru je pro nás dlouho plánovaným prvním krokem.

foto 02

Tvůrčí tým našel inspiraci v autentických výpovědích evropských žen, jejichž děti odešly bojovat a často zemřely na straně Islámského státu. (Od počátku občanské války v Sýrii před pěti lety se k nejrůznějším radikálním islamistickým frakcím v Iráku a Sýrii připojilo 20 000 zahraničních bojovníků, z toho 3 000 lidí ze Západu.)

foto 03

Hledáme odpovědi na otázky týkající se naší kultury. Co vede mladé Evropany k tomu, aby odcházeli bojovat za Islámský stát? Co je prohnilého v naší společnosti? Proč se mladí lidé obrací proti své kultuře?

foto 04

Naše pojetí pod režijním vedením Pavla Šimáka nepracuje ovšem se šokujícími mediálními obrazy, ale vyzdvihuje lidskou dimenzi příběhu.

foto 05

Pohled očima matek dává tématu univerzální rozměr a silný emocionální náboj. Matky navíc hrají a mohou hrát v zastavení dalšího šíření islámského radikalismu zásadní roli - pokud budou mít správné informace, pokud si včas uvědomí, s jakým ohněm si jejich děti zahrávají, pokud se dozvědí, že Korán cestu džihádu bez matčina svolení zakazuje.

foto 06

3100°C je teplota, která vznikne v okamžiku odpálení trhaviny, tuto teplotu tedy zažívá tělo sebevražedného atentátníka.

foto 07

Představení kombinuje principy dokumentárního a pohybového divadla. Pohybovou spolupráci má na starost Tomáš Rychetský.

foto 08

Žánr dokumentu v divadle s sebou nese jiný typ práce na inscenaci, ve větší míře angažuje herce. (Anna Bazgerová a Petr Soumar)

foto 09

Skutečnost reálných příběhů dává dokudramatu sílu, kterou pociťují tvůrci i diváci. (Jan Burda)

foto 10

Dokument na divadle bourá klasický model herec – režisér i konvenční vztah herc – divák, ve všech směrech dává prostor k prolínání rolí a silnějšímu sdílení. (Tereza Otavová a Daniel Ondráček)

foto 11

Proces tvorby inscenace se u dokumentu týká všech, konečná podoba je dílem celého kolektivu. (Tereza Slámová)

foto 12

Žánr dokumentu k Jihlavě neodmyslitelně patří. V divadelním světě dokument nachází stále větší prostor. Možnosti a jazyk dokumentárního divadla jsou neomezené. (Vladimíra Vokůrková)

VRÁTIT SE ZPĚT