logo

RUSALKY, VÍLY, DUŠE A PŘÍRODA

Osmé čtení na schodech s Martou Dřímal Ondráčkovou a Martinem Dobíškem - 14. 3. 2015

foto 01

Víla Marta Dřímal Ondráčková...

foto 02

...a princ v podání Martina Dobíška...

foto 03

...opět na schodišti našeho foyeru...

foto 04

...četli dětem pohádky.

foto 05

A protože je Malá mořská víla od Hanse Christiana Andersena trochu delší...

foto 06

...bylo čtení věnované jenom tomuto jednomu příběhu.

foto 07

A i přesto, že příběh nemá zas tak veselý a šťastný konec, jak jsme u pohádek zvyklí číst...

foto 08

...děti se shodly na tom, že se jim příběh i přesto líbí.

foto 09

O dalších vílách a rusalkách pak uslyší 11. dubna, zase v 16 hodin a zase tady na schodišti velké scény.

VRÁTIT SE ZPĚT