logo

ROZMARY TECHNICKÉ A OSVĚTLOVACÍ ZKOUŠKY

5. 5. 2014

foto 01

...

foto 02

převlékací kabinka

foto 03

"nedosažené touhy ?"
inspicient Petr Pazourek šéf techniky Jiří Kašík st. scénograf Pavel Kocych

foto 04

scénograf Pavel Kocych

foto 05

režisérka a umělecká šéfka divadla Kateřina Dušková

foto 06

...režisérka v prostoru...

foto 07

...režisérka v prostoru...

foto 08

...režisérka za stolkem...

foto 09

...režisérka v hledišti...

foto 10

...režisérka na konci zkoušky...

VRÁTIT SE ZPĚT