logo

DIVADELNÍ SOUSTŘEDĚNÍ U MARŠOVSKÉHO RYBNÍKA

17. 4. 2014

foto 01

pracovní snídaně
dramaturgyně Kateřina Jonášová, herec Josef Kundera

foto 02

Kouzelník Arnoštek Jakub Škrdla, Anna Vladimíra Čapková, Asiautor a Asimuzikant Josef Kundera, Major Hugo Stanislav Gerstner

foto 03

Poetika takřka Vančurovská: rybník, klídek, pohoda, chladno, oheň... ale také práce!

foto 04

...poetika zkoušení u rybníka měla malou trhlinu, Maršovský rybník byl toho času vypuštěný...

foto 05

OBĚD

foto 06

Major Hugo Stanislav Gerstner, Antonín Důra Petr Soumar, režisérka Kateřina Dušková, Asiautor a asimuzikant Josef Kundera

foto 07

Fido Sobotka a Vladimíra Čapková

foto 08

...mizanscéna zkoušení v plném pracovním nasazení...

foto 09

Petr Soumar, Lucie Sobotková, dramaturgyně Kateřina Jonášová, režisérka Kateřina Dušková a v lodi meditující Vladimíra Čapková

foto 10

"Tento způsob zkoušení..."

VRÁTIT SE ZPĚT